Nyheter

Hemmeligholder svar

Offentligheten får ikke vite hva bispekandidatene i Sør-Hålogaland 
har svart på sentrale spørsmål under nominasjonsprosessen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter