Nyheter

Først med drop in-dåp i Norge

Kirke fikser dåp og «fest» på 30 minutter – Ta med faddere og kom, annonserer de.

Det er Lademoen kirke i Trondheim som 9. mai arrangerer den utradisjonelle dåpsfeiringen. Årsaken er synkende dåpstall i Den norske kirke.

– Vi tror dåpen er en fin ting å ha med seg i livet, og vil at terskelen for at folk døpes skal senkes, sier sokneprest Stein Ellingard i Lademoen kirke til Adresseavisen.

Snart under 50 prosent

I 2014 ble 58,9 prosent av fødte barn døpt, meldte Vårt Land i mars. Nedgangen fra året før er på 3,1 prosentpoeng. Ser man på tallene for det siste tiåret, har andelen døpte falt med over 18 prosentpoeng, melder Statistisk sentralbyrå. Fortsetter utviklingen kan andelen barnedøpte falle under 50 prosent i løpet av fem år. Kirkerådet lanserte nylig heftet «Dåpsløftet – inspirasjon til arbeidet med dåp» som del av et «nasjonalt dåpsløft».

– Vi ønsker å ha en dåp der folk bare kan komme innom. De må ha med fødselsattest og faddere, så blir de registrert og får en samtale med presten før dåpen gjennomføres. Til slutt blir det kaffe og kaker i kirka. Alt er gjennomført i løpet av 20-30 minutter, sier sokneprest Ellingard.

Kaller drop in-dåp for «fjas»

Drop in-dåp er et pilotprosjekt, og har ikke bare fått positive tilbakemeldinger fra menigheten. Ifølge mengighetsrådsleder Marie Hauge Gonzalez frykter enkelte i menigheten at drop in-dåp vil ta bort oppmerksomheten fra det dåpen egentlig handler om, men soknepresten er ikke enig i at arrangementet er «fjas»:

– I en drop-in dåp settes selve handlingen i fokus, ikke den svære, blå kaka med en dings på toppen som ser ut som en baby. Alt skal være så fint og flott, og dåpen blir av mange sett på som det nye bryllupet, sier hun til Adresseavisen.

Vokser i Sverige

Drop in-dåp praktiseres flere steder i Sverige. Domkirken i Västerås var først ute med drop-in-dåp. Gjennom flere år har man der hatt tilsvarende vigsler på biltreffet Power meet. Deltakerne spurte etter dåp etter samme, enkle mønster.

Dette ble starten på en trend som nå har spredd seg til så godt som alle bispedømmer i Svenska kyrkan, til små og store menigheter, på landsbygda og i byer. Dagsrekorden hittil ble satt i Visby domkirke samme dag som prinsesse Estelle ble døpt, 22. mai 2012. Da ble 29 personer døpt.

Negative kirkeledere

Norske kirkeledere var skeptiske til ordningen da Vårt Land skrev om den i 2012:

– Dette stiller jeg meg negativ til. Dette er ingen god ide. En slik dåpsform samsvarer ikke med vår kirkes forståelse av dåpen: Man døpes inn i et fellesskap, enten man er barn eller voksen, og fadderne får et spesielt ansvar sammen med menigheten. Trosopplæring er en forutsetning for dåp, svarte daværende Tunsberg-biskop, Laila Riksaasen Dahl.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Nysgjerrig på erfaringer

Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet syntes heller ikke det er en god idé å kopiere Svenska kyrkan i denne saken.

– Jeg er fremmed for dette slik det nå blir presentert. Men jeg er nysgjerrig på erfaringene svenskene har gjort særlig med dåp av voksne, også såkalt drop-in-dåp, sa han.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter