Nyheter

Biskop snur i strid rundt lesbisk prest

Ingeborg Midttømme vil likevel ikke blokkere ansettelsen av Hanne Marie Pedersen-Eriksen.

TRONDHEIM: Biskopen bekrefter torsdag kveld overfor Vårt Land at den kvinnelige teologistudenten som til sommeren gifter seg med sin kvinnelige kjæreste, vil bli ordinert til prest i et annet bispedømme før hun begynner i jobben i Møre.

– Dette var veldig, veldig hyggelig, sier Hanne Marie Pedersen-Eriksen, som imidlertid ikke har bestemt seg for å ta imot stillingen som sokneprest i Sandøy.

Rådførte seg med jurist

Møre bispedømmeråd vedtok onsdag å tilby Pedersen-Eriksen jobben som sokneprest i Sandøy, men anførte at tilbudet forutsatte ordinasjon. I pressemeldingen som ble sendt ut, het det: «Det er offentleg kjend at Møre biskop ikkje vil ordinere homofilt samlevande.»

Biskop Ingeborg Midttømme sa torsdag formiddag til Vårt Land at kirkeretten ikke tillater at en prest ordineres i et annet bispedømme enn der hun skal begynne å jobbe, og at det derfor ikke ville være mulig for Pedersen-Eriksen å begynne i stillingen.

– Forholder meg lojal

Torsdag kveld sier Midttømme at hun har rådført seg med jurist og tidligere ekspedisjonssjef i departementets kirkeavdeling, Ole Herman Fisknes. Ifølge ham har regelverket i praksis åpnet for ordinasjon i et annet bispedømme. Midttømme har derfor endret syn på hvilket utfall saken vil få.

– Når det faktisk er slik at alle biskoper har anledning til å ordinere til alle stillinger i kirken vår, forholder jeg meg lojalt til det. Bispedømmerådet har fattet et lovlig tilsettingsvedtak, og da innebærer det at en av de andre biskopene vil kunne ordinere henne til tjeneste i sommer. Vi biskopene har i kveld hatt en samtale om hvordan dette er å forstå. Det er velkjent at vi har ulike syn, og så er vi samtidig innforstått med hva det innebærer, sier Midttømme.

– Hva betyr det?

– At vi har en god kollegialitet og respekt for hverandre. Det er slik vår kirkes ordning er. At vi lever med to syn i denne saken, får da denne konsekvensen.

LES MER: Sterke reaksjoner på at biskopen ikke vil ordinere lesbisk prest

– Blir helt greit å være sjefen hennes

Alle biskopene i Den norske kirke er nå i Trondheim, der Kirkemøtet er samlet til og med onsdag 15. april.

– Har andre i bispekollegiet bekreftet overfor deg at de vil påta seg å ordinere Pedersen-Eriksen?

– Ja.

– Hvordan blir det eventuelt å være sjefen hennes etter dette?

– Det tror jeg blir helt greit, svarer Midttømme.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Trenger litt tid nå

Hanne Marie Pedersen-Eriksen vil ikke svare ja eller nei på om hun nå kommer til å ta imot stillingen som sokneprest i Sandøy.

– Nå får jeg tilbud om en stilling som jeg vet at jeg får dersom jeg vil ha den, men nå trenger jeg litt tid på å ta meg inn, kjenner jeg, sier hun til Vårt Land.

Tilbud om prestestillinger kommer normalt i brev med åtte dagers svarfrist.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter