Nyheter

«Dette er noe alle gjør uten å spørre»

Interne dokumenter bekrefter at biskop Bernt Eidsvig har visst om medlemsregistersaken lenger enn han har innrømmet.

Biskop Bernt Eidsvig og Oslo katolske bispedømme (OKB) har ved flere anledninger, og i sin egen rapport, sagt at de først i slutten av 2012 ble gjort klar over at uvitende personer ble lagt til medlemsregisteret i Den katolske kirke.

Fylkesmannen har kalt praksisen ulovlig. Bispedømmet, Eidsvig og økonomisjefen i OKB er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner, siden medlemmene har utløst offentlig støtte.

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

«Alle gjør det»

Vårt Land har fått tilgang på et referat fra Pastoralrådets arbeidsutvalgs marsmøte i 2012 – ni måneder før tidspunktet OKB og Eidsvig har oppgitt at innmeldingspraksisen ble kjent for ledelsen. Under punktet «Eventuelt» blir registreringspraksisen tatt opp:

«Helge tok opp at medlemsregistreringspraksisen skjer uten at folk blir spurt om de er katolikker/om de vil stå i registeret. Han uttalte bekymring over at denne praksisen kunne bli kjent og slått stort opp. Biskopen sa da at dette er noe alle – Den norske kirke i særdeleshet – gjør uten å spørre.»

Videre står det at «Biskopen opplyste da at det kommer mindre enn ti protester i året, så det er intet stort problem – hvis det gjøres feil, får de et høflig brev, og tilskuddet OKB har fått, betales dobbelt tilbake.»

LES MER: Avviser medlemsjuks

– Gikk ikke innpå ham

Bekymringsmeldingen kom fra Helge Gudheim, daværende menighetsrådsleder i Valdres og medlem i Pastoralrådets arbeidsutvalg (AU). Vårt Land har kontaktet Gudheim, som bekrefter at innholdet i referatet er korrekt:

– Vi i Valdres hadde fått informasjon fra miljøet i Oslo der noen var bekymret for metodene i registreringspraksisen. Det ble så bestemt at jeg skulle ta opp saken på et AU-møte, sier han.

– Visste Eidsvig om praksisen da du tok opp saken?

– Jeg fikk ikke inntrykk av at dette var overrumplende ny informasjon for ham. Jeg følte også at advarselen ikke gikk veldig innpå ham, sier Gudheim.

– Eidsvig og OKB bruker «slutten av 2012» når de forteller om når de ble gjort oppmerksom på praksisen. Hva tenker du om det?

– Det får stå for hans regning. Jeg minte ham i hvert fall på det i mars 2012, sier han.

LES OGSÅ: Mener biskop må tre til side

Ekstra-medlemmer

Menigheten i Valdres har vokst fra om lag 60 medlemmer i 2007 til rundt 350 i dag. Gudheim har selv vært med på å registrere medlemmer, men bedyrer at han kun har sendt inn navn og personnummer som han har fått fra folk de har spurt.

– Men vi la jo merke til at når listene kom i retur, var det gjerne 30-40 nye navn som vi ikke visste hvor kom fra. Den kan jo tenkes at det er folk som har registrert seg på egenhånd, men antakelig var det en blanding av alt mulig, sier han.

Ifølge Gudheim kommer det i snitt om lag 30 personer til søndagsmesse i Valdres.

– Det er ganske mange på medlemslisten vi aldri har sett noe til, sier han.

LES MER: Ble advart av sine egne

Vanskelig posisjon

Bisperådet bestemte i februar 2013 at innmeldingspraksisen skulle endres. Varselet som førte til at saken ble tatt opp, er datert 3. desember 2012 og er skrevet Torbjørn Olsen. Han er Den katolske kirkes representant i Religionspolitisk utvalg (RPU) i Norges Kristne Råd.

På et møte i RPU 29. november 2012 ble Olsen gjort oppmerksom på at flere medlemmer av Stavanger Baptistmenighet hadde blitt oppført som medlemmer i Den katolske kirke. Det førte til at han skrev en orientering til biskopene i Den katolske kirke i Norge:

«Kritikken mot oss har stor berettigelse, og etter min mening bringer vi oss opp i en vanskeligere og vanskeligere posisjon ved den pågående registreringspraksis.»

«Jeg vet ikke hvordan vi finner tak i den enorme mengden med nye medlemmer», skriver Olsen, men spekulerer på om en del medlemmer blir funnet i telefonkatalogen eller andre registre for så bli kontaktet.

«Men vi kan vel heller ikke se helt bort ifra at registrering i flere tilfeller skjer uten noe direkte kontakt med den som antas å være katolikker».

LES OGSÅ: Fikk millioner uten innmelding

Advarer

Olsen i Religionspolitisk utvalg kommer også med en advarsel til sin egne, katolikkene, om at registreringspraksisen kan være brudd på en rekke lover:

«Mye kan tyde på at det fra katolsk side ved disse fremgangsmåter skjer forsettelig og alvorlig brudd ikke bare på trudomssamfunnslova, men også på personvernlovgivningen, forvaltningsloven, vilkårene for tilgang til folkeregisteret og på internasjonale konvensjoner om religionsfrihet.»

LES KOMMENTAR: En skandale uten sidestykke

Varslet i 2011

Varselet til Bisperådet i desember 2012 var ikke første gang Olsen meldte fra om at intetanende personer ble lagt til i det katolske medlemsregisteret. Allerede i juli 2011 sendte han et notat til biskopen i Tromsø, der Olsen på det tidspunktet var økonomisjef, om registrering av en rekke ikke-katolikker.

«Det er selvfølgelig fint at medlemstallet øker, spesielt sett fra en økonoms synsvinkel. Men samtidig kan vi få store problemer om det skulle fremkomme at vi foretar ulovlige medlemsregistreringer.»

I notatet ber Olsen om at praksisen blir tatt videre til Oslo katolske bispedømme.

Biskop i Tromsø, Berislav Grgic, ønsker ikke å svare på spørsmål om notatet. Han vil heller ikke svare på om han har diskutert medlemspraksisen med Eidsvig etter at han fikk notatet. Men i varselet til bisperådet fra desember 2012, skriver Olsen følgende:

«Jeg oppfordret ham (biskop Berislav Grgic, red. anm.) til å gå videre med saken, men så langt jeg har forstått fikk han ikke noe gjennomslag i Norsk Katolsk bisperåd (NKB) for tiltak».

Bisperådet består av biskopene Grgic og Eidsvig.

LES MER: – Må melde seg inn selv

Vil ikke svare

Vårt Land har stilt biskop Bernt Eidsvig en rekke spørsmål. Vi har spurt om han har fått varsler, tilbakemeldinger eller lignende på registreringspraksisen før mars 2012. Han har ikke ønsket å besvare spørsmål fordi han er siktet av politiet.

Derfor har all kommunikasjon med bispedømmet og biskopen gått via fungerende administrasjonssjef Lisa Wade.

Wade kunne under et intervju onsdag ikke svare på når Eidsvig visste om praksisen. Torsdag sendte hun imidlertid en e-post der hun skriver at de har sett på referatet fra Pastoralrådets arbeidsutvalg, som «indikerer» at Eidsvig ble kjent med den «lite betryggende medlemspraksisen» allerede i mars 2012 – ikke slutten av 2012, slik bispedømmet har skrevet i sin rapport:

– Biskopen og Oslo katolske bispedømme har i dag forsikret seg om at politiet gjøres kjent med denne presiseringen, og har kopi av referatet. Vi kan imidlertid ikke se at denne presiseringen av faktum påvirker de prinsipielle spørsmål som saken dreier seg om, skriver Wade.

Bispedømmet mener at de ikke har gjort noe ulovlig i medlemsregistreringssaken, men at praksisen har vært «lite betryggende».

LES OGSÅ: Buddhister anklager kirke for snikinnmelding

Ingen kommentar

I et oppfølgingsspørsmål spør Vårt Land om bispedømmet eller Eidsvig har fått «bekymringsmeldinger/varsler/tilbakemeldinger på at uvitende personer ble lagt til i medlemsregisteret tidligere enn mars 2012? (Muntlig eller skriftlig)».

«Vi kan dessverre ikke kommentere mer på disse spørsmålene ut over det vi allerede har sagt», svarer Wade.

Torbjørn Olsen, som i dag er sokneprest i Hønefoss, har heller ikke ønsket å svare på spørsmål fra Vårt Land.

På bisperådsmøtet i 2013 ble det bestemt at nye medlemmer skulle varsles via brev. Dersom de ikke meldte ifra, ville de regnes som medlemmer. Men tiltaket ble ikke satt ut i livet, dermed fortsatte praksisen med å registrere uvitende personer som katolikker fram til saken ble avslørt av Dagbladet høsten 2014.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter