Nyheter

Rekordlave aborttall

Kvinner under 20 har aldri tatt færre aborter. – Gratis prevensjon virker, mener KrF.

Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet har aldri før registrert så få aborter blant kvinner under 20 år som i fjor.

Siden 2008 har det vært en jevn nedgang i raten for svangerskapsavbrudd i aldersgruppen mellom 15 til 19 år. I fjor ble det utført 9,6 aborter per 1.000 kvinner i denne aldersgruppen, mot 22,4 per 1.000 da registreringene startet i 1980.

– Lett tilgang til prevensjon er hovedårsaken til dette, mener Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre.

At prevensjonene i tillegg er gratis tror hun er en medvirkende årsak.

LES OGSÅ: Høie vil gi mer makt til helsesøstrene

Går ned i alle grupper

I dag kan jenter mellom 16-19 gå til skolens helesøster eller til sin lokale helsestasjon for ungdom og be om gratis p-piller eller angrepiller. Ordningen startet i 2003, og de siste årene har det vært en jevn nedgang i aborter i denne gruppen.

– Dette viser at gratis prevensjon virker, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talskvinne for KrF.

– Å ta abort har store omkostninger for jenter i så ung alder. Derfor er det gledelig at tallene går ned, fortsetter hun.

Samtidig mener KrF-politikeren at statistikken kan ha mørketall på grunn av angrepillen, som hun regner som en form for abort.

LES OGSÅ: Regjeringen støtter ikke forslag fra KrF

Utvider ordningen

Fra i år utvides ordningen med gratis prevensjon til også å omfatte langtidsvirkende prevensjon.

Bollestad tror dette vil være med på å få aborttallene i den yngste gruppen ytterligere ned.

– Slik prevensjon er en dyr engangsinvestering, men vil hindre at jenter blir gravide fordi de glemmer å ta p-pillen.

Mellom to stoler

Rapporten om svangerskapsavbrudd for 2014 viser at det i fjor ble gjennomført 14.061 aborter. Det er 714 færre enn i 2013, en nedgang på 5 prosent. Abortraten er fallende i alle aldersgrupper, men fortsatt høyest blant kvinner mellom 20-24 år.

Helsesøster Waldum-Grevbo forteller om stor pågang fra kvinner mellom 20-24 som ønsker å få prevensjon via helsesøstre og jordmødre.

LES OGSÅ: KrF vil øke engangsstønaden med 27.527 kroner

Dette er en gruppe som lett faller mellom to stoler fordi de er mye på flyttefot og ikke har en lokal fastlege.

– En utvidelse av tilbudet til denne gruppen tror jeg vil virke positivt på abortraten, sier helsesøster Waldum-Grevbo.

Gjelder alle kvinner

Helseminister Bent Høie gikk i fjor ut og sa at han vil at helsesøstrene og jordmødrene skal kunne skrive ut prevensjon til alle kvinner, uavhengig av alder.

– I dag hindres helsesøstre og jordmødre både i å gi langtidsvirkende prevensjon og i det hele tatt gi prevensjon til de over 19. Det blir det slutt på, sa helseministeren til VG.

Denne ordningen er nå på plass.

KrFs Bollestad ønsker derimot også å tilby kvinner i alderen 20-24 gratis prevensjon. Dette ønsker ikke regjeringen.

– Det er mange fine ord, men de er ikke villige til å legge penger på bordet, sier Bollestad.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter