Nyheter

Nervøst om 
K i RLE-fag

I morgen gir kunnskapsministeren KrF en K for kristendom i «påskegave». Men gaven utløser en viss nervøsitet.

Til tross for massiv motstand fra høringsinstanser fremmer regjeringen forslaget om å endre navnet på skolens livssynsfag fra RLE til KRLE. Vårt Land får opplyst at endringen kommer i en samleproposisjon, og kan ventelig vedtas av Stortinget i mai.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke kommentere innhold og begrunnelse for forslaget før saken har vært i statsråd.

– Forslaget kommer fordi vi på forhånd har avtalt en endring i skolens livssynsfag. Den består av to ting: Om lag halvparten kristendom – og innføring av en K for å reflektere dette, sier han til Vårt Land.

LES MER: Rungende nei til KRLE

Nervøsitet

Innføringen av nytt navn på livssynsfaget blir neppe noen støyløs affære. Arbeiderpartiet har lovet å fjerne K-en igjen så snart de får regjeringsmakt.

Men også på deler av KrF-grasrota vekker endringen motstand. I høringen sa flere kristne utdanningsinstitusjoner nei til forslaget. Under fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane KrF fikk partiet sentralt advarsler mot å drive fagendringene igjennom.

Vårt Land kjenner til at det hersker en viss nervøsitet i både Høyre og Venstre for om KrF klarer jobben med å håndtere saken i egne rekker og i opinionen utad.

LES OGSÅ: Kristen K stoppes ikke av protester

Reservasjons-skrekk

Saken angår nemlig svært mange norske hjem og samtaler rundt kjøkkenbord. En ny spørreundersøkelse som Norstat har gjennomført for Human-Etisk Forbund (HEF) viser at mer enn én av fire (27 prosent) av alle foreldre med barn i grunnskolen ønsker en mulighet til alternativ undervisning til KRLE-faget dersom faget blir innført.

– Det er drastisk at så mange vurderer å ta barna ut av ordinær religionsundervisning på grunn av det økte fokuset på kristendom, sier generalsekretær i HEF Kristin Mile til NTB.

– Skolen skal være et sted hvor elever samles på tvers av religion og livssyn, ikke en arena som styrker motsetningene mellom elever. Dette faget går i feil retning, mener hun.

Saken kan utløse tung debatt. KrFs samarbeidspartnere husker at storm fikk reservasjonsretten for fastleger på skraphaugen. Selv om de ikke tror den slags trykk vil oppstå nå, vil de unngå at en KrF-seier igjen må flikkes på i ettertid.

KrF-talsmann Anders Tyvand var selv på KrF-fylkesårsmøtet der kritikken kom.

– Vil et samlet KrF klare å bære dette igjennom, Tyvand?

– Det er først og fremst kravet om 55 prosent kristendom i faget som ble kritisert, men den prosentandelen er nå endret. Noen mener det er unødvendig å ta kampen om K i fagnavnet. Jeg opplever ikke dette som uenighet i sak i KrF, men heller om selve fremgangsmåten er riktig, svarer KrF-talsmannen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Hareide skrøt

Partilederen hans har uansett begynt å selge ut seieren om K for kristendom på deler av grunnfjellet. Da Knut Arild Hareide talte på kristenkonservative Oslo Symposium nylig, trakk han frem endringen av RLE til KRLE som en viktig KrF-seier.

At livssynsfaget skulle omdøpes til KRLE var formulert i samarbeidsavtalen. Venstre var mot, men måte sluke kamelen i sluttforhandlingene.

– Det er ingen hemmelighet at vi ikke ville ha denne endringen. Men i avtaler vinner man noe – og taper noe annet. I denne ­saken er det noen andre som har vunnet, sier Venstre-talskvinne Iselin Nybø.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter