Nyheter

Medlemslisten vokste 
raskere enn kirkebesøket

Mens medlemstallet i Den katolske 
kirke nesten er doblet på fire år, har gudstjeneste-
besøket bare steget med drøyt 28 prosent.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter