Nyheter

– Katolsk medlemsjuks virker planlagt

Medlemsrotet i Den katolske kirke er mer alvorlig enn Den norske kirke, siden katolikkene tjener penger på hvert nye medlem, mener fritanke.no.

I en kommentar med tittelen «Lykke til gjennom skjærsilden, Eidsvig», sammenligner journalist i Fri Tanke, Even Gran, medlemsrotet i Den norske kirke og Den katolske kirke. Selv om han ikke vil bagatellisere rotet i Den norske kirke, mener han «jukset» som den katolske kirke har bedrevet har en helt annen karakter.

«Når man har direkte økonomisk gevinst av å jukse med medlemmer, og ikke som statskirken kan unnskylde seg med tekniske/organisatoriske/lovmessige hindringer, er vi over i en annen divisjon. Da er det lettere å mistenke et overlegg i saken.»

LES OGSÅ: Eidsvig: – Det er klart man vurderer sin stilling

– Lovstridig praksis

Mens Den norske kirkes offentlige støtte ikke er avhengig av medlemstall, får tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får om lag 800 kroner per medlem i offentlig tilskudd. Fra 2010 til 2014 fikk Den katolske kirke over 70.000 nye medlemmer. Biskop Bernt Eidsvig har innrømmet at Den katolske kirke i samme periode blant annet benyttet seg av telefonkatalogen for å finne fram til innflyttede katolikker.

Et kriterium for å bli registrert som medlem i Den katolske kirke var at man kom fra et land som i hovedsaklig var katolsk, for eksempel Polen.

– Lovstridig praksis, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus slått fast, og pålagt Den katolske kirke å rydde opp.

27 millioner for mye?

Norske tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke får støtte ut ifra medlemstall, og den samlede kommunale og statlige støtten til Den katolske kirke vil være på 130 millioner kroner i 2015.

Even Gran i Fri Tanke spekulerer i hvor mye ekstra Den katolske kirke kan ha fått i støtte:

«Hvis vi legger til grunn at Den katolske kirke, uten medlemsjukset, hadde fulgt den samme vekstraten de hadde fram til 2009, da medlemstallet begynte å skyte i været, og så plusser på litt for økt innvandring fra Polen, kan vi anslå at Den katolske kirke ville ha hatt rundt 90.000 medlemmer i 2014. Isteden fikk de støtte for i overkant av 120.000. Hvis det viser seg at de ekstra 30.000 medlemmene skyldes den nå avslørte «kreative medlemsføringen», tjente katolikkene 27 millioner kroner på dette bare i 2014.»

– Drives fra skanse til skanse

Høyres representant i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Henrik Aasheim, reagerer på stadig nye avsløringer om hva som har foregått i Den katolske kirke.

– Det begynner å se ut som om kirka helt bevisst har manipulert medlemslistene. De avsløringene som har kommet om håndteringen til Den katolske kirke, og hva de faktisk har visst, gjør at denne saken er mer alvorlig nå enn da Dagbladet først avslørte det, sier han til Dagbladet.

– Vi ser også en biskop og en kirke som drives fra skanse til skanse, og hele tida presses til å innrømme nye forhold, sier han videre.

Følg oss på Facebook og Twitter!

79.000 brev

Den katolske kirke startet et massivt opprydningsarbeid. 79.000 brev er sendt ut til alle registrerte i perioden 2010-2014. Mange har kommet i retur.

I tillegg til å svare på brevet, kan man bekrefte eller avkrefte sitt medlemskap via tekstmelding eller e-post. Om lag 20 personer arbeider fulltid med opprydningen, i tillegg til arbeidet som gjøres lokalt i menighetene.

Til nå er det slettet om lag 6.000 navn fra registeret.

Etisk vurdering

Neste uke kommer Den katolske kirkes «statsadvokat» i Det skotske tribunal, Pastor Paul Gargaro, til Oslo. Han skal lede en intern undersøkelse for å få en «kritisk gjennomgang av vår praksis ut fra en kirkerettslig og etisk vurdering.»

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter