Nyheter

KrF: «Tynn suppe» om søndager

KrF-leder Knut Arild Hareide mener regjeringen selv avslører hvor manglende forarbeid den gjør med loven om søndagshandel.

Fem uker etter at tre blåblå statsråder presenterte sitt ja til søndagsåpne butikker, foreligger det ennå ikke noe høringsutkast.

KrF-leder Hareide oppsummerer nå partiets egen «spørsmålsaksjon» mot regjeringen og konklusjonen er at partiet knapt er blitt noe klokere.

– Dette er usedvanlig tynn suppe fra en regjering som har søndagsåpent som en av sine viktigste saker. Men: Håpet ligger i at de vil vurdere dette, sier Hareide.

Selv om et stort knippe ideelle og frivillige organisasjoner har bedt om en egen konsekvensvurdering av åpningen for søndagshandel, har kulturminister Thorhild Widvey hittil avslått dette.

LES OGSÅ: Kirkerådet hardt inn i striden om søndagsåpne butikker

Spørsmåls-gerilja

Lørdag for to uker siden omtalte Vårt Land KrFs grep for å få grundige fakta på bordet:

Bruke stortingsregelverket ordning med skriftlige spørsmål, der statsråder må svare innen seks virkedager.

KrF utfordret med spørsmål om søndagshandelens eventuelle konsekvenser for klimautslippene, frivilligheten, distriktsbutikkene, priser, arbeidsmiljø og ikke minst: Folks opplevelse av søndagen som hviledag.

LES OGSÅ: Widvey snart klar med søndagsåpent

Vanskelig, vanskelig

Når Hareide blar igjennom svarbrevene, finner han ett ord som går igjen:

– Det er ordet «vanskelig», påpeker KrF-lederen.

– I minst tre av svarene heter det at det er «vanskelig» å beregne konsekvensene. Eksempelvis hvor mange arbeidstakere som blir berørt av søndagsarbeid og hvordan det påvirker de samlede klimautslippene.

Det viser i følge KrF-lederen ett paradoks:

– Regjeringen vil ikke konsekvensutrede. Men samtidig svarer de oss at det er veldig vanskelig å finne ut hvordan effekten av søndagsåpne butikker blir. Dette siste er jo ikke rart – nettopp fordi regjeringen ikke vil utrede konsekvensene først, sier Hareide.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Klipp og lim

Vårt Land har gått gjennom svarene. To fra Kulturdepartementet er preget av «klipp og lim».

Svaret på KrF-representant Geir Bekkevolds spørsmål om søndagshandelens konsekvenser for frivillig arbeid i helgene, inneholder bare ett nytt avsnitt. De fem andre avsnittene – rundt 80 prosent av teksten – er ren kopi av likelydende avsnitt i et annet svar til samme representant.

– Mange millioner er aktive i frivillighet i Norge og driver idealistisk arbeid. Konsekvensene for dem er altså bare nevnt i fire linjer, bemerker Hareide.

LES OGSÅ: Nei-fløy i Høyre håper på Venstre

Vil lytte

Om det er klipp og lim i svarbunken, fatter han et visst håp i en annen formulering som går igjen i svarene fra Thorhild Widvey: «Jeg vil vurdere hvordan de ulike hensynene i saken skal vektlegges på bakgrunn av høringsuttalelsene».

– Her finnes det altså formuleringer om at de vil ta hensyn til det som kommer i høringen, svarer Hareide.

Men KrF-lederen synes det nå er ganske tydelig at regjeringen prioriterer det ideologiske utgangspunktet for reformen foran det å berede grunnen for grundige beslutninger.

KOMMENTAR: La meg slippe å velge min egen hviledag!

Alliert i Isaksen?

Hareide mener det finnes ettertanke om markedsideologi i regjeringens egne rekker. Han viser til et intervju med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Klassekampen tidlig i januar. Der advarte Isaksen mot at liberalismen skal «kolonisere alle livets sfærer».

Isaksen sa videre at «norske konservative har forsømt kulturkritikken» og at dette har «banet vei» for kommersialisering og markedstenkning «på områder hvor det ikke hører hjemme».

– I saken om søndagshandel finnes det slike krefter som Røe Isaksen her advarer mot, påpeker Hareide.

– Du gjør Isaksens ord til dine?

– Han er usedvanlig treffsikker når han sier dette.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter