Nyheter

Her er saker som provoserer

Salg av «arvesølv», helsebehandling og valgfrihet om hva som skal være hviledag. Saker som utfordrer flertall på Stortinget og i folk er mange:

Helse – «fritt behandlingsvalg»: Sju av ti høringsinstanser var negative til pakken da reformen var på høring. Opplegget skal gi pasienten mer valgfrihet, dermed mer makt og samtidig skal helsekøer krympes. I første omgang skal reformen gjelde rus og psykiatri.

Arbeidslovgivning: Frp-statsråd Robert Eriksson vil myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansatte, overtid, søndagsjobbing. Til store protester fra Fagforenings-Norge. Mulig delstøtte i Stortinget fra Venstre.

LES OGSÅ: Presser frem blåblå reformer

Salg av staten: Staten skal eie mindre – og eierskap «særskilt begrunnes». Flytoget, Mesta – ja også deler av Kongsberg-gruppen skal på salg. Ønsket er at deler av Statskog skal frigjøres til private. Facebook-protester øker, politiseringen øker – og flertallet i Stortinget er svært usikkert.

Medie- og kulturstøtte: I fjor høst begrunnet kulturminister Thorhild Widvey forslagskutt på kultur- og mediefeltet med at hun ville «sette fri» mottakere fra staten. Størsteparten ble avvist av budsjettpartnerne KrF og Venstre – for andre år på rad.

• Fattige og bistand: Påstander om «usosiale kutt» og repetisjon av stort kutt i bistanden var også blant ingrediensene i høstens statsbudsjett. Flere måneder før budsjettet var lagt frem, advarte KrF og Venstre mot kutt. Men regjeringen fremmet kuttene likevel.

• Konsesjonsloven: De blåblå vil fjerne både konsesjonsloven og boplikten og hisser dermed på seg landbruket. I nylig avsluttet høring sa ni av ti norske kommuner blankt nei. Stortingsflertall usikkert. Regjeringen mener blant annet at dagens lovverk «innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin».

LES OGSÅ: Streiket – men hadde telefonen på

• Snøscooterkjøring: Ikke blant de blåblås fanesaker, men regjeringen gjennomførte løftet om å la kommunene selv fastsette snøscooterløyper. Miljøbevegelsen og Norges største friluftsorganisasjon, Den Norske Turistforening, advarte sterkt. En gruppe på seks eks-miljøvernministre protesterte. Gallup viser at over 70 prosent av innbyggerne er imot.

• Søndagsåpent: Ennå er ikke selve høringsnotatet om søndagsåpne butikker kommet. Men da regjeringen presenterte begrunnelser på en pressekonferanse, handlet det om at «tilbud og etterspørsel» skulle bety mer enn paragrafer og at folk skulle «velge selv» velge hviledag.

• Livssynsfaget: Her er forøvrig KrF med på laget, men høringsrunden er tydelig: Forslaget om navnebytte fra RLE til KRLE møter massiv motstand og er «stemt ut» av faginstanser.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter