Nyheter

Frykter 
skjerpede
 fronter

Nettverket Levende Folkekirke mener partidannelser «er ødeleggende for kirkens fremtid ­
og for samarbeidsklimaet i kirken».

– At Åpen folkekirke vil etablere seg som et kirkepolitisk parti vil bare skjerpe frontene og være konfliktskapende i alt fra loka­lmenigheter til det kirkelige 
lederskap, sier Øivind Benestad, frontfigur i nettverket Levende folkekirke, til Vårt Land.

Dette nettverket representerer motpolen til organisasjonen Åpen folkekirke i det som begge nå ser på som den store, kirkepolitiske symbolsaken: Ekteskapsforståelse og homofiles rett til å gifte seg i kirken.

LES MER: – Vi trenger bedre uenighetskultur

Maktkamp

I Den norske kirke­ skjerpes maktkampen foran høstens valg av medlemmer til Kirkemøtet og bispedømmeråd. To av de fire medlemmene i Kirkerådets arbeidsutvalg, Egil Morland og Kristin Gunleiksrud Raaum, er styremedlemmer i henholdsvis ­Levende Folkekirke og Åpen folkekirke, og sentrale aktører i den kirkepolitiske debatten.

Lørdag arrangerte Åpen folke­kirke sitt første landsmøte. Styreleder Sturla Stålsett gjorde det klart at målet er å stille egne lister i alle bispedømmer, og at Åpen folkekirke er kommet for å bli:

– Vi har etablert en organisasjon som skal leve videre etter årets kirkevalg. Vi har en mye bredere agenda for at kirken­ skal bli mer demokratisk og for alle, sa Stålsett til Vårt Land ­etter årsmøtet.

LES MER: Satser på å bli permanent kirke-parti

Én sak

Øivind Benestad sier at Levende folkekirke er opprettet med tanke på kirkevalget­ i 2015:

– Vi er et én-saks-nettverk. Det kampen nå står om, er om Den norske kirke skal holde fast på at ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud. Vi har ingen planer om å organisere Levende folkekirke som en kirkepolitisk fraksjon, gruppering eller organisasjon.

– Hvorfor ikke?

– Vi mener at etablering av kirkepolitiske partier er prinsipielt uheldig og vil føre til økt polarisering. Noe av tankegangen bak prosessen i Åpen folke­kirke er at kirken skal ligne så mye som mulig på et politisk system og et tankesett der man skal bekjempe hverandre og prøve å vinne ved kamp-­voteringer. Jeg tror ikke dette er kirkens vesen, og jeg har større tro på det som har vært kirkens tradisjonelle måte å arbeide seg fram til samlende konsensus-løsninger, i stedet for kamp, svarer Benestad.

LES MER: – Tenk deg godt om før du stiller som kandidat til kirkevalget, skriver Alf Gjøsund

– Satt på hodet

– Åpen folke­kirke vil vel mene at det er dere som bidrar til skjerpede fronter i kirken?

– Det er å sette tingene fullstendig på hodet. Vi står på og vil forsvare det som har vært kirkens lære og praksis til alle tider. Det er de andre som er pådrivere og angriper det som så godt som alle kirkesamfunn i verden er enige om: At ekteskapet er et forhold mellom én kvinne og én mann, svarer ­Øivind Benestad i Levende folkekirke-nettverket.

– Hvorfor vil dere ikke stille egne lister ved kirkevalget?

– Vår intensjon er å bruke valglistene fra nominasjonskomiteene i de enkelte bispedømmer, og å anbefale dem vi mener er gode kandidater på disse listene. Men hvis nominasjonskomiteenes lister har slagside og nesten ikke har med kandidater vi kan anbefale, må vi vurdere egne lister, svarer Benestad.

Følg oss på Facebook og Twitter

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter