Nyheter

Frykter 
skjerpede
 fronter

Nettverket Levende Folkekirke mener partidannelser «er ødeleggende for kirkens fremtid ­
og for samarbeidsklimaet i kirken».

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter