Nyheter

Den ukjente helten

Da forloveden ble gravid, bestemte han seg for skilsmisse. Etter en drøm ble Josef værende hos Maria likevel.

«Gravid?!»

Ordene må ha drønnet lenge i hodet til 
Josef. Verden raste sammen ett øyeblikk, kanskje to, tre. Menn hadde følelser for 2.000 år siden også. Hvem var egentlig denne Josef? Jomfru Marias beskjedne ektemann og Jesu fosterfar. Vi vet litt, men ikke så mye.

Mainstream

Ifølge evangeliene var Josef tømmermann og en rettskaffen jøde fra Galilea.

– Josef utøvet sitt yrke der, men det var utenfor jødenes kjerneområde, Judea. At han var rettskaffen, går nok i hovedsak ut på at han var en praktiserende jøde, som etterlevde jødiske tradisjoner og hadde et bevisst forhold til tro, sier Per Kværne, professor emeritus ved Universitetet i Oslo (UiO).

LES OGSÅ: 'Når utroskap fører til graviditet, oppleves det som et enormt tillitsbrudd'

Han har undervist religionshistorie ved UiO i mer enn 30 år. Ifølge Kværne tyder ingenting på at Josef tilhørte noen av de mer profilerte gruppene som for eksempel fariseerne.

– Han var sannsynligvis en mainstream jøde.

Spetakkel

Det unge paret havner i en vanskelig situasjon. Det viser seg at Maria er gravid, men Josef er ikke faren. Han kunne reagert som mange menn i hans samtid ville ha gjort.

– Josef kunne skilt seg fra henne i full offentlighet. I verste fall kunne det endt med at hun ble steinet, sier Kværne.

Josef bestemte seg uansett for å bryte forlovelsen. «For ikke å føre skam over henne, ville (han) skille seg fra henne i all stillhet», står det i evangeliet etter Matteus. Virkeligheten må ha vært litt mer komplisert, men det står det ikke noe om.

LES OGSÅ: – Barn og unge forstår ikke kristen satire

Legender

En viss mystikk omgir Josef og Maria og hvem de faktisk var. Maria var «en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt», står det i evangeliet etter Lukas.

– Det er ikke mye vi vet om Jesu mor eller om 
Josef, sier professor Reidar Hvalvik ved Det teologiske menighetsfakultet.

De fleste av historiene om Maria er legender som har oppstått lenge etter at hun døde. Men ut ifra Bibelen og tradisjonen levde det altså en jødisk jente som het Maria, som ble mor til Jesus fra Nasaret. Og hun var lovet bort til en håndverker ved navn Josef.

– Det var en slags juridisk bindende forlovelse, sier Hvalvik.

Det var ikke uvanlig at jenter helt ned i 12-årsalderen ble lovet bort, mennene var gjerne eldre. Det er vanskelig å si med sikkerhet, men sannsynligvis kan Josef ha vært mellom 20 og 30 år gammel. Ett år eller mer etter trolovelsen ble det normalt feiret bryllup. Det var først da de unge begynte å bo sammen og leve sammen seksuelt.

Skamfullt

Josef hadde sannsynligvis inngått en avtale med Marias far, og så «viser det seg», som det står i Matteus, at Maria er med barn. Det må ha vært en vanskelig beskjed å gi for en 13 år gammel jente til sin kommende mann. At det var trøblete, kommer tydelig fram i teksten når Matteus skriver at Josef ville skille seg fra henne.

– Det måtte vært veldig skamfullt, og Josef ønsket å si opp avtalen han hadde med Marias foreldre, sier Hvalvik.

LES OGSÅ: Marias forstørrelsesglass

Når Matteus sier at Josef «ville skille seg fra henne», er bakgrunnen altså at avtalen som var inngått, var juridisk bindende.

Det står ikke noe om hvordan Josef følte det, men etter en drøm der han får beskjed fra en engel om hva han skal gjøre, blir han hos Maria.

– Dermed overtok han også farskapsansvaret og ble barnets juridiske far. Marias framtid ble relativt trygg, sier Kværne.

Han påpeker at det første karaktertrekket hos Josef som vi kan feste oss ved, er hans store omsorg for Maria.

Handlekraftig

Josef forblir noe endimensjonal i fortellingen om hva som skjedde da Gud ble menneske. Likevel er det mulig å tenke seg visse karaktertrekk. Én ting er at Josef tror på engelen som forklarer at forloveden hans har ikke vært utro, men han er mer enn en passiv tilskuer. Han tar ansvar.

– Han fremstår som en handlekraftig person, sier Kværne.

Josef dukker for andre gang opp i forbindelse med omtalen av barnemordet og flukten til Egypt. Matteus forteller at kong Herodes bestemte at alle guttebarn under to år i Betlehem skulle drepes.

– Det kan virke ekstremt, men ut fra det vi vet om Herodes, er det ikke helt usannsynlig hvis han fryktet at en mulig tronpretendent var født der, sier Hvalvik.

Kildene forteller at Herodes i sine siste leveår var sykelig mistenksom og svært brutal: Han tok blant annet livet av sin yndlingshustru og tre av sine sønner. Ifølge en gammel tradisjon skal keiser Augustus derfor ha sagt at det var bedre å være Herodes’ svin enn hans sønn!

– Selv om barnemordet i Betlehem ikke er 
bevitnet i andre kilder, passer det altså godt inn i det som kildene ellers forteller om Herodes. Det er derfor fullt mulig at det er en historisk kjerne i det 
Matteus forteller.

Matteus forteller at en Guds engel viser seg for Josef og advarer ham om hva Herodes er i ferd med å gjøre. Josef viser besluttsomhet og samme natt pakker han alt de eier og tar med seg Maria og Jesus til Egypt.

– Det er alt som sies om den saken, og vi har ingen andre kilder som kan kaste lys over dette, sier Hvalvik. Hvis det var slik at Josef fryktet for barnets liv, er det høyst forståelig at han flyktet med hele sin familie. Igjen kan det være en historisk kjerne i teksten – som siden har blitt utbrodert ved hjelp av gammeltestamentlige tekster, for eksempel historien om Moses. Vi må dessuten ta i betrakting at det ligger noe sånt som 80 år mellom Jesu fødsel og Matteus’ tekst om disse begivenhetene, sier Hvalvik.

Stor omsorg

Etter at den lille flyktningfamilien har oppholdt seg et par år i Egypt, viser igjen «en Herrens engel» seg for Josef i en drøm og sier at han kan ta med seg familien tilbake til Israel. De slår seg ned i Nasaret i Galilea.

Vi hører lite om barndommen til Jesus og hva slags far Josef var, men vi får et glimt når Lukas-
evangeliet forteller om Jesus som tolvåring i tempelet i Jerusalem i påsken.

Den unge gutten kommer tydeligvis bort fra foreldrene i vrimmelen og Josef og Maria leter etter ham i flere dager. Til slutt finner de ham i tempelet der han underviser de lærde, og der nevnes Josef når Maria sier: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde». Men Jesus svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»

– Han var tydeligvis en ganske så munnrapp ung mann, men Jesus blir med dem hjem og «etter det var han lydig». Denne hendelsen viser at Josef hadde stor omsorg for Jesus, sier Kværne.

LES OGSÅ: Betlehemstjernene

Plutselig vekk

I evangeliet etter Markus omtales Jesus som «tømmermannen» og i Matteus som «tømmermannens sønn».

– Det kan tyde på at Josef lærte Jesus å snekre, sier Kværne.

Men så er det slutt. Etter dette hører vi ikke ett ord til om Jesu juridiske far. Josef forsvinner fullstendig.

– Konklusjonen som mange har trukket, er at han døde.

I kunsthistorien og i de apokryfe evangeliene blir Josef fremstilt som en gammel mann med grått skjegg, men dette er en tradisjon som oppstod flere hundre år senere. Slik har altså Josef blitt fremstilt fordi det var viktig allerede i tidlig, kristen tradisjon å bevare Marias jomfrudom både før og etter fødselen.

Josef entrer og forlater den bibelske scenen raskt. Han oppfattes lett som en statist i en av de mest sentrale fortellingene i evangeliene, men fikk etter hvert en mer fremtredende plass i kirkens tro.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Josef har blitt tatt i forsvar av kjente kirkelærere som Bernhard av Clairvaux når han ble fremstilt som komisk og latterlig i mange av middelalderens mysteriespill. Ryktet hans ble etter hvert bedre, og i 1621 innførte paven kirkeplikt på festdagen hans. I 1879 utnevnte pave Pius IX ham til «Universalkirkens beskytter». Pave Leo XIII proklamerte ham som modell for alle fedre i 1889. St. Josefs kirke i Oslo er oppkalt etter ham.

– Josef utøver et respektert yrke i det stille. Han tar seg av familien og er trofast mot religionen han tilhører. Det virker som han er en helt vanlig mann med ansvarsfølelse, omsorg og tiltaksevne, sier Kværne.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter