Nyheter

Får ikke ­valg­penger – 
svarer med refs

Organisasjonen Åpen folkekirke etterlyser Kirkerådets vilje til «å ta kirkedemokratiet på alvor».

Sturla Stålsett, lederen i organisasjonen Åpen folkekirke, etterlyser reell likebehandling av de ulike listene og kandidatene ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

– Uforsvarlig håndtering av viktige prinsippspørsmål, sier Stålsett til Vårt Land etter Kirkerådets møte før helgen.

Der ble det referert til Åpen folkekirkes søknad om 1,1 millioner kroner, under punktet orienteringssaker.

LES MER: Mobiliserer for homovigsel ber om én million

Alternative lister

Åpen folkekirke vil stille alternative lister ved kirkevalget i september 2015. Hovedmålet deres er å få valgt inn kandidater som vil jobbe for en vigselsliturgi for likekjønnede par.

Kirkerådets valgte medlemmer fikk på møtet torsdag utlevert million-søknaden som Åpen folkekirke sendte 2. desember. Her fremheves det at Åpen folkekirke i hvert bispedømme vil etablere grupper som arbeider med informasjon i lokalmediene.

«Vi anslår at det er behov for 100.000 kroner i hvert bispedømme til annonsekampanjer og lignende og søker med dette om 1.100.000 til vårt arbeid med å sikre reelle valgalternativer i tråd med demokratireformen», skrev styreleder Sturla Stålsett i søknaden.

LES MER: – Ingen penger fra Kirkerådet til Åpen folkekirke

– Ikke i budsjettet

I møtet ble det referert til dette brevet under punktet orienteringssaker, i forbindelse med et notat fra Kirkerådets sekretariat om budsjett for Kirkevalget 2015.

«Det er i tråd med komité-merknaden (fra Kirkemøtet 2014. red. anm.) ikke budsjettert med bruk av den ordinære tildelingen til kirkevalget 2015, til å gi støtte til grupper som vil stille lister,» siterte saksordfører Egil Morland i Kirkerådets møte.

Ingen av rådets medlemmer tok ordet for dette. I etterkant uttalte Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø, til Vårt Land:

– Saken kommer ikke opp igjen. Avsenderen vil få svar om at det ikke blir bevilget penger av midlene Kirkerådet har fått bevilget til gjennomføring av Kirkevalget 2015.

LES MER: Når folkekirken våkner

– Underlig

Sturla Stålsett synes lederens uttalelse er «underlig».

– Dette handler om man faktisk er interessert fra Kirkerådets side til å ta kirkedemokratiet på alvor, og legge til rette for alternative valgmuligheter for velgerne. Jeg kan ikke akseptere dette uten at vår søknad er reelt saksbehandlet. Det ble den tydeligvis ikke på Kirkerådets møte.

Følg oss på Facebook og Twitter

Stålsett viser at Kirkemøtet har åpnet for at det kan stilles alternative lister ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet. Slike lister vil være alternativer til listene som nominasjonskomiteene i de enkelte bispedømmer utarbeider.

– Dette handler om likebehandling av den offisielle listen og vår og eventuelt andre interessegruppers lister. Vi må ha samme tilgang og mulighet til å komme fram, slik at det blir reelle alternativer for velgerne, understreker Sturla Stålsett.

LES MER: Bevilger 81,5 millioner til gjennomføring av kirkevalg

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter