Nyheter

– Ingen penger fra Kirkerådet til Åpen folkekirke

Åpen folkekirke som arbeider for at homofile skal få gifte seg i kirken, får ikke innvilget søknaden til Kirkerådet om 1,1 millioner kroner til «annonsekampanjer og lignende» foran kirkevalget.

Det sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø, til Vårt Land etter rådsmøtet fredag.

– Saken kommer ikke opp igjen. Avsenderen vil få svar om at det ikke blir bevilget penger av midlene Kirkerådet har fått bevilget til gjennomføring av Kirkevalget 2015, sier Lindø.

Siste ord ikke sagt

Nestlederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, mener derimot at siste ord ikke er sagt i denne saken.

– I Kirkerådets møte var dette en orienteringssak. Det betyr at saken ikke er behandlet. Det forutsetter jeg at den blir, sier Gunleiksrud Raaum. Hun er styremedlem i Åpen folkekirke.

For få dager siden mottok Kirkerådet en søknad fra organisasjonen Åpen folkekirke, som vil stille alternative lister ved kirkevalget i september 2015. Hovedmålet deres er å få på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par.

LES OGSÅ: Mobiliserer for homovigsel – ber om én million

I hele landet

Åpen folkekirke fremhevet i søknaden at de vil etablere grupper i hvert bispedømme som vil arbeide med informasjon i lokalmediene.

«Vi anslår at det er behov for 100.000 i hvert bispedømme til annonsekampanjer og lignende og søker med dette om 1.100.000 til vårt arbeid med å sikre reelle valgalternativer i tråd med demokratireformen», skrev styreleder Sturla Stålsett i søknaden.

Kirkerådets medlemmer fikk kopi av søknaden da de var samlet til møte torsdag og fredag. I møtet ble det referert til dette brevet under punktet «orienteringssaker», i forbindelse med et notat fra Kirkerådets sekretariat om budsjett for Kirkevalget 2015.

«Det er i tråd med komitémerknanden ikke budsjettert med bruk av den ordinære tildelingen til kirkevalget 2015, til å gi støtte til grupper som vil stille lister,» siterte saksordfører Egil Morland i Kirkerådets møte.

Ingen av rådets medlemmer tok ordet, bortsett fra at Kristin Gunleiksrud Raaum sa:

– Det tror jeg ikke jeg skal kommentere.

– Kommer ikke opp igjen

Etter møteslutt sa kirkerådsleder Svein Arne Lindø til Vårt Land:

– Ingen tok ordet da notatet om valgbudsjettet ble tatt opp. Det betyr at Kirkerådet godtar den forståelsen som der er beskrevet. Og det betyr at søknaden fra Åpen folkekirke ikke kommer opp igjen.

LES OGSÅ: Når folkekirken våkner

Kristin Gunleiksrud Raaum er ikke enig.

Hun sier til Vårt Land etter avslutningen av Kirkerådets møte at søknaden fra Åpen folkekirke er hjemlet i kirkedemokrati-reformen. Hun viser til merknaden fra Stortingets kirkekomité om viktigheten av å gjøre det lettere for velgere ved kirkevalg å få vite hva den enkelte kandidat står for.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter