Nyheter

– Vi har fått til mye som får ned utslippene

Flere av miljøtiltakene er små beløp på budsjettet. – Men virkningen vil merkes mer om tre-fire år, tror Venstres Ola Elvestuen.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, er godt fornøyd med endringene Venstre og KrF har fått regjeringen med på i bilavgifter og satsing på kollektivtrafikk og jernbane.

– Dette er tiltak som gjør at vi faktisk vil få lavere utslipp i transportsektoren, sier Elvestuen.

Budsjettavtalen reduserer avgiften på ladbare hybridbiler og fjerner biodieselavgiften.

Les alt om budsjettet her.

Elvestuen mener at selv om noen av endringene i skatter og avgifter i en mer grønn retning ikke utgjør de store summene for 2015, vil vi om tre-fire år merke endringene godt.

– Slik var det også da vi fjernet avgifter for elbil. Det kostet ikke mye i 2006 da vi innførte det. Etter hvert har disse ordningene kommet opp i mer enn 1,6 milliarder kroner.

LES MER: Nye budsjettmillioner skal gjøre kirken selvstendig

Klimapenger til fattige. Elvestuen er spesielt fornøyd med at Venstre og KrF fikk regjeringen med på å doble det norske bidraget til det internasjonale, grønne klimafondet fra 200 til 400 millioner kroner.

– Dette er definitivt realpolitikk, sier Elvestuen.

Han understreker at for å få en klimaavtale i Paris neste år er det nødvendig at fondet blir stort nok. Pengene skal gå til klimatiltak i fattige land. Dette krever fattige land for å bli med på en forpliktende avtale for å få ned utslipp.

I trontalen sa regjeringen at «Klima- og fattigdomsutfordringen er en av de største vi står overfor i vår tid», og at Norge skal være en pådriver for en ambisiøs, global klimaavtale i 2015.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Honnør til sentrum

Hermstad i Framtiden i våre hender mener det er et stykke igjen til et grønt skatteskifte. Samtidig vil han gi KrF og Venstre honnør for å ha kjempet med nebb og klør.

– Det mangler noen store poster hvis de virkelig skulle peke i retning av å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig, mener han.

Å øke bensin- og dieselavgiftene hadde bidratt enda mer enn å øke strømavgiften ett øre, og så bruke pengene til jernbane og kollektivtiltak.

– Det er lettere for Frp å godta økt elavgift enn bilavgift. Bedre støtteordninger til husholdninger som energieffektiviserer ville fått enda større uttelling, sier Hermstad.

LES MER: Folkehøgskolene reddes

Kjøpe mer tid

Enova får 100 millioner kroner mer. Venstre har tidligere krevd 500 millioner kroner mer.

– At det nå har vært så harde tak om å få til disse endringene, tyder det på at den grønne skattekommisjonen som regjeringen satte ned etter sommeren, fra Frps side først og fremst handler om å kjøpe mer tid, ikke et sterkt ønske om et grønt skatteskifte, sier Hermstad.

LES MER: Øker antallet kvoteflyktninger

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter