Nyheter

Benestad rykker ut mot alternative valglister

Åpen folkekirke stiller egne lister ved neste års kirkevalg. Dermed kan ikke motstanderne nominere sine favoritter enkeltvis.

Nominasjonsprosessen før neste års kirkevalg er i gang. Styret i organisasjonen Åpen folkekirke har bestemt seg for å stille med egne homovennlige lister i alle landets bispedømmer.

– Vi ønsker å gi velgerne tydelige og klare alternativer. Ved å stemme på våre lister er man sikret å stemme på kandidater som støtter vår plattform, sier Marianne H. Brekken, nestleder i Åpen folkekirke.

LES MER: Kamporganisasjon for kirkevigsel dannet

Organisasjonen ble stiftet i sommer som en reaksjon på Kirkemøtet 2014, der kirken sa nei til vigsel av likekjønnede par. Åpen Folkekirke jobber for at homofile skal kunne gifte seg i Den norske kirke.

– Vi ønsker å oppnå en mer demokratisk folkekirke, sier Brekken.

– Hvor stor effekt vil deres lister ha for at kirken går inn for likekjønnet ekteskap?

– Jeg tror det vil ha effekt i den forstand at flere velgere vil være i stand til å vite hvem de stemmer på og hva kandidatene står for.

LES MER: Ny stifting tek opp kampen om folkekyrkja

– Beklagelig. Frontfigur av motsatsen Levende folkekirke, Øivind Benestad, reagerer sterkt på avgjørelsen om egne lister fra Åpen folkekirke.

– Jeg synes det er sterkt beklagelig at før nominasjonskomiteen har kommet i gang, og før vi vet hvem som er kandidatene, så bare ignorerer de hele nominasjonsprosessen og kjører sitt eget løp, sier Benestad.

Levende folkekirke jobber for å mobilisere alle som vil bevare ekteskapet mellom mann og kvinne.

– Vil Levende folkekirke gjøre det samme?

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre, i hvert fall ikke før vi ser hva nominasjonskomiteene presenterer i mars. Hvis noen valglister har liberal slagside, vil vi måtte vurdere å stille med egne lister i noen bispedømmer, sier Benestad.

LES KOMMENTAR: «De konservative mobiliserer med nettverket Levende folkekirke. De har mange odds mot seg»

– Blokkerer

At man kan stille egne lister er nytt ved neste års kirkevalg. I dag kan man foreslå egne kandidater til nominasjonskomiteens liste, også kalt supplerende nominasjon. Minimum 75 stemmeberettigede fra tre ulike prosti kan fremme alternative kandidater. Dette er imidlertid kun mulig hvis ingen stiller med alternative lister.

– Når Åpen folkekirke stiller med egne lister, blokkerer det vår og andres mulighet til å foreslå alternative kandidater i en supplerende nominasjon, sier Benestad.

Engasjement

Per Inge Haugen, avdelingsleder for kirkeliv i Møre bispedømme og prosjektleder for valget Møre bispedømme, er derimot glad for initiativet.

– Valgreglene gir både Åpen folkekirke og andre grupper mulighet til å stille med egne lister. Det er en demokratisk rett, sier Haugen.

– Du er glad for at Åpen folkekirke gjør dette?

– Ja, jeg tror det kan styrke engasjementet og den demokratiske prosessen, sier han.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG TWITTER

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter