Nyheter

– Vi bør ta imot flere

Det sier lederen for UDIs asylavdeling. Av de som nå sitter i budsjettforhandlinger, får hun kun støtte fra KrF.

20 personer får årlig komme til Norge som medisinske kvoteflyktninger. For å bli en av disse, må situasjonen være livstruende. Av de fire partiene som tirsdag startet budsjettforhandlinger er det bare KrF som ønsker å doble ­antallet til 40 for 2015.

En dobling er i tråd med det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ønsker.

– Vi mener det er grunn til å heve antallet kvoteflyktninger som får opphold på medisinsk kvote, fordi de områdene kvoteflyktningene kommer fra er hardt rammede områder, der mange har store skader, sier Tone Loge Tveter, leder for asylavdelingen i UDI.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttrykker også et behov for tilgang på flere medisinske kvoteflyktningsplasser.

LES SAKEN: – Vi har ikke blitt spurt, det reagerer vi på

Totalantallet

Hvor mange kvoteflyktninger Norge totalt sett skal ta imot neste år, bestemmes i statsbudsjettet. KrF ønsker også å doble antallet kvote­flyktninger i 2015, fra 1.500 til 3.000. Venstre vil ha en ­økning til 2.000. Regjeringspartiene har i sitt budsjettforslag foreslått å fortsette med samme antall kvoteflyktninger som i 2014.

– Hvor mange vi skal ta imot, er en politisk avgjørelse. I sommer kunne politikerne bestemt at vi skulle tatt imot også de vi avslo, men da måtte det vært bevilget mer penger, sier Tveter.

LES OGSÅ: – Vi kaster ikke ut flere

Hadde sterke lidelser

I 2014 var den medisinske kvoten fylt opp allerede i juni. IMDI sier­ mange av dem som har fått opphold som vanlig kvoteflyktning, burde vært registrert som medisinsk, men at det ikke var plass.

I det omstridte uttaket i Tyrkia i sommer ble det tatt ut 375 syriske kvoteflyktninger. 11 ble tatt på den medisinske kvoten, personer med livstruende sykdommer. ­Resten gikk på den ordinære kvoten, men også mange av dem hadde ­store helsebehov.

– 45 av de som ble tatt på den ordinære kvoten hadde sterke lidelser og sykdommer, blant annet cerebral parese, epilepsi, posttraumatisk stressyndrom, store krigsskader, sier Tveter.

LES OGSÅ: – Alle må hjelpe til

Økonomiske konsekvenser

Å gi flere kvoteflyktninger opphold på medisinsk grunnlag vil også ha konsekvenser for kommunene som skal ta imot dem.

– Å komme under den medisinske kvoten gir rett på umiddelbar behandling i Norge og det utløser også ekstra midler til kommunene, sier Tveter.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter