Nyheter

– Kvinnelige prester umyndiggjøres

Nyslått dekan ved Det teologiske fakultet Aud Tønnesen ber om tilgivelse for sin skarpe tunge.

Gratulerer med ny jobb som dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnesen. Hva er den første og største utfordringen for en dekan ved TF?

– Vi er i et generasjonsskifte og får i løpet av ett år fem nye kolleger. Derfor blir det viktig å jobbe med å etablere et godt arbeidsmiljø mellom de som har vært her lenge og de nyansatte. Og så må vi fortsette jobbe med studentrekrutteringen.

Det siste året har Menighetsfakultetet fått kritikk for å ha blitt mer liberale. Vil det være plass til TF i framtiden?

– Ja, for vi finnes ikke på grunn av våre teologiske meninger, men på grunn av vår solide forskning og utdanning. Jeg mener det er stor forskjell på oss, selv om det er en utveksling av teologiske holdninger. Jeg tror kirken og teologien som vitenskap er tjent med at det er mer enn en institusjon som jobber med fagene.

FØLG OSS: Vårt Land på Facebook og Twitter!

Det har de siste år vært debatt om et teologisk fakultet bør være en del av et universitet. Senest i 2010 behandlet Studentparlamentet ved UiO et forslag om å legge ned TF, fordi «teologi er uvitenskapelig og ikke et moderne universitet verdig». Hva synes du om en slik holdning?

– Det viser en ganske konservativ holdning til hva forskning er, og bygger på en snever definisjon av vitenskap. Kritikken de kom med kunne like gjerne brukes mot juss og filosofi som mot teologi.

Men juss og filosofi får ikke slik kritikk. Hvorfor er det teologi som angripes?

– Teologi er ukjent for mange, og det finnes fordommer som bygger på at de ikke vet hva vår forskning inneholder. Vi ligger nok ganske langt nede på den vitenskapelige rangstigen.

Kan det endres?

– Jeg håper jeg kan bidra til oppmerksomhet rundt hva teologi kan brukes til i samfunnet som helhet, ikke bare internt i kirken. Vi har mye å bidra med, særlig innen etikk- og verdidebatt.

Den norske kirke har store rekrutteringsutfordringer og mange prester er snart pensjonister. Hvordan kan det gjøres mer attraktivt å være prest?

– Vi må snakke opp presteyrket og vise frem hvor stor og viktig rolle presten ofte har ute i lokalsamfunnet, og hvor interessant yrket er.

Du har skrevet bok om den første kvinnelige presten i Den norske kirke. Er det fortsatt krevende å være kvinnelig prest?

– Mye tyder på det. Det handler litt om en ukultur i Den norske kirke, der kvinner har opplevd å bli behandlet som umyndige av mannlige kolleger. Jeg tror det ofte er ubevisst og ikke vondt ment, men nettopp derfor er det viktig å snakke om det. Å bli kalt søt eller strøket på kinnet av en kollega, er ikke uten videre greit i en profesjonell sammenheng.

LES OGSÅ: – Kvinnelige prester skaper omsorgsprester

Hva er hellig for deg?

– Gud og andre mennesker.

Hva ber du om tilgivelse for?

– For min skarpe tunge.

Hva er vår tids tabu?

– Det å snakke om kristen tro. I mange sammenhenger er det tabu å snakke om kristendom, kanskje mer enn andre religioner. Det gjør at vi mister et språk for å snakke om tro. Vårt faglige bidrag er å utvikle språk som er preget av kunnskap og kritisk refleksjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter