Nyheter

Tror på ny holdning til homofile – på sikt

Katolikk peker på flere faktorer som vitner om en kirke i endring.

– At det skjer en endring i måten å omtale blant annet homofile på, er et stort steg i Den katolske kirke.

Det sier Anne Helene Utgaard. Hun tilhører St. Halvard katolske menighet og er tidligere leder av OVEK (Også Vi er Kirken), «en bred katolsk folkebevegelse» som mener kirken «til en hver tid må søke å forstå sin samtid og de troendes livserfaringer».

– Holdningsendringer er alltid en begynnelse på noe nytt. På sikt tror jeg det er sannsynlig at vi også får læremessige endringer.

LES MER: Nå tar paven sex-debatten

Adgang til nattverd

Utgaard peker på flere faktorer som vitner om en kirke i endring.

* Under den pågående bispesynoden får deltakerne åpent være uenige om for eksempel spørsmål som går på homofili, gjengifte og partnerskap. Det har blitt gradvis vanskeligere gjennom de siste 50 årene, ifølge henne.

* At biskopene har blitt enige om å omtale lesbiske og homofile uten fordømmelse, kan føre til større åpenhet også i andre spørsmål, for eksempel skilsmisse og gjengifte tror hun.

– Det tror jeg igjen kan føre til at de får adgang til nattverd igjen, slik det var i oldkirken og tidlig middelalder, sier Utgaard.

LES MER: Nye toner om homofili og samboerskap fra katolsk toppmøte

Ting tar tid

Ingenting skjer likevel brått i Den katolske kirke, innser Utgaard. Men hun mener likevel pave Frans har «tatt et genigrep», nemlig laget det hun omtaler som en totrinnsrakett – og som hun tror kommer til å gi resultater etter hvert.

– I første omgang har han nå åpnet for alle synspunkter, hvor alle snakker med alle og sier akkurat hva de mener uten å være redde for konsekvensene. Det har ikke skjedd siden Det andre Vatikankonsil. Nå skal sakene behandles i lokalkirkene i hele verden før paven i neste omgang skal ta beslutninger. Det sies riktignok selve læren ikke skal endres, men det pastorale. Men kirken har forandret sitt syn i viktige saker mange ganger – og kommer nok til å gjøre det på disse punktene også, sier hun.

LES MER: Avviser at paven endrer lære om homofili

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter