Nyheter

Jensen budsjettvinner hos Jensen

Støtten til WWF Norge går opp fra 2,5 millioner kroner i år til 3 millioner i 2015.

I statsbudsjettets tabell over pengestøtte til landets ulike grønne organisasjoner neste år, står de aller fleste på stedet hvil. Men én organisasjon får en halv million kroner mer:

Norgesavdelingen av Verdens villmarksfond – WWF Norge. Støtten går opp fra 2,5 millioner kroner i år til 3 millioner i 2015.

LES OGSÅ: – Hviler et tungt ansvar på Venstre og KrF

Tilfreds

Også Bellona gjør et lite hopp på rundt 300.000 kroner. Miljøagentene, Natur og Ungdom og flere andre vil ikke motta mer enn i fjor i Klima- og miljødepartementets budsjett, som Siv Jensen i praksis er hovedbudsjettsjef for.

I organisasjonen der Nina Jensen er generalsekretær, kommenterer de tildelingen slik:

– Vi har sett listen over tildelingene i budsjettet og er tilfreds med at WWF får mer penger. Samtidig er vi bekymret for at det klassiske naturvernet svekkes, sier fagsjef i WWF, Arild Skedsmo.

– Oppleves det rart at dere får mest?

– Jeg tenker vi gjør en god jobb og er fornøyd med bevilgningen, sier Skedsmo.

LES KOMMENTAREN: Skattekutt på blå resept

Samfunnsbetydning

I omtalen av kriteriene for støtte vektlegger Klima- og miljødepartementet antall medlemmer, personlige givere og tallet på lokale lag. Men de resterende 30 prosentene blir fordelt ut fra «den betydning organisasjonene og stiftelsene har i samfunnet».

Finansminister Siv Jensen har uansett vært «føre var». I det aller siste statsrådet på Slottet før selve statsbudsjettet ble lagt frem, fikk hun nemlig oppnevnt settestatsråd i saker som angår organisasjonen som søsteren Nina Jensen leder.

LES OGSÅ: Sp-leder: – Klar prioritering av dem som har mest

Inhabil

I «Offisielt fra statsråd» heter det:

«Statsråd Ketil Solvik-Olsen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker der WWF-Norge er part eller har en partslignende interesse, og der statsråd Jensen på grunn av sitt slektskap med Nina Jensen anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet».

Varsel

Finansminister Jensen var i går ettermiddag i regjeringskonferanse. Kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Finansdepartementet skriver dette i en epost til Vårt Land:

– Statsråden har fra dag én varslet at hun er inhabil i saker som berører WWF fordi hennes søster er generalsekretær i organisasjonen.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter