Nyheter

Billig-OL fire milliarder dyrere enn antatt

Regjeringen har vurdert OL-besparelsene.

Oslo2022 har presentert Kulturdepartementet med tall som viser at foreslåtte besparingstiltakene hver for seg og samlet vil bidra til lavere finansiell garanti og offentlig tilskudd. OL-arrangøren anslår et mulighetsrom som gir en brutto reduksjon i finansiell garanti på 8,8 milliarder kroner og en reduksjon i netto offentlig tilskudd på 4,3 milliarder kroner, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen tror det er realistisk å kutte kostnadene i forbindelse med et mulig OL i Oslo i 2022, men på langt nær så mye som Oslo2022 legger opp til.

LES OGSÅ: – Jeg skjønner det kan virke underlig

Fire milliarder dyrere

Kvalitetssikringsgruppens gjennomgang viser at det er mulig å gjøre flere kostnadsbesparende tiltak i OL-konseptet. Det er kvalitetssikringsgruppens vurdering at gjennomføring av de tiltak som vurderes som realistiske og gjennomførbare vil redusere behovet for brutto statsgaranti med cirka 4,8 milliarder kroner og for offentlig tilskudd med cirka 1,8 milliarder kroner., heter det i pressemedingen fra departementet.

Det er reduksjoner på 4 milliarder i kostnader – og 2,5 milliarder kroner i statsgaranti – mindre enn beregningene fra Oslo2022 tilsa.

LES OGSÅ: Et OL-ja som er et nei?

Legges frem for Stortinget i oktober

– Det er svært viktig at et OL og Paralympics i Norge harmonerer med våre norske idrettslige verdier og holdninger. Det er bra at Oslo2022 har gjort noen grep som realitetsorienterer prosjektet i forhold til kostnadsnivå og kostnadsfordeling. Gjennomgangen vi har fått nå vil være med i underlagsmaterialet for regjeringens beslutning, sier kulturminister Thorhild Widvey i pressemeldingen.

Regjeringen skal behandle søknaden fra Oslo kommune og NIF om statlig tilskudd og garanti til eventuelle olympiske og paralympiske leker i 2022. Saken legges fram for Stortinget i løpet av oktober.

LES OGSÅ: OL-ja kan gi velgersmell

Oslo2022 uenig om inntjening

Det er for en stor del oppfatningen om at det er mulig å tjene mye penger gjennom innekter fra IOC og gjenbruk av deltakerlandsbyen som bygges ny til prøve-OL på Lillehammer i 2016, som utgjør den store forskjellen i anslag på behovet for statsgaranti, påpekes det i en pressemelding fra Oslo2022 tirsdag kveld.

- Vi deler kvalitetssikringsgruppens vurdering om at de varslede økte inntekter fra IOC ikke foreløpig kan legges til grunn. Imidlertid er vi av den oppfatning at en økning i inntekter likevel vil komme» sier Simen Olstad.

«Om regjering og storting benytter seg av de muligheter kvalitetssikrer peker på, vil brutto statsgaranti reduseres fra 35,1 til 30,3 milliarder kroner og de offentlige utgifter fra 21,7 milliarder til 19,9 milliarder», heter det i pressemeldingen fra Oslo2022.

LES OGSÅ: Oslo - en hjerteløs by

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter