Nyheter

Frp varsler kraftige kutt i bistanden

Her er nestleder Per Sandbergs kuttliste: Fjerner bistand fra 40-50 land. Bistandsprosenten ikke lenger ‘hellig’. Langt mindre land-til-land-bistand.

Han varsler markante endringer på flere felt:

• Kraftig kutt i antall land som får norsk bistand – ned fra 116 til 60-70 land.

• Bistandsprosenten – én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand – er ikke lenger «hellig».

• Langt mindre skal gå til land-til-land bistand – mer til frivillige organisasjoner.

• Økt innsats på kontroll og resultatmåling – negative funn vil få konsekvenser for frivillige organisasjoner.

Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg bruker nå tid til å lese seg opp på bistandsfeltet, og ha møter om det første blåblå bistandsbudsjettet som legges fram i oktober. Etter valget i fjor gikk Sandberg over i Stortingets utenrikskomité og fikk med det ansvaret for å fronte Frps bistandspolitikk.

LES MER: Norad: Mer opptatt av penger enn resultat av bistand

«Traff godt». En av rapportene han nettopp har pløyd gjennom, er årsrapporten fra Norads evalueringsavdeling. Den avdekker at bistandsforvaltningen er mer opptatt av å få betalt ut milliardene enn å måle resultatene av bistanden. I fjor var Norges bistandsbudsjett på nesten 33 milliarder kroner.

Med seg til jobben med å forme den blåblå bistandspolitikken har Sandberg regjeringserklæringen som sier at Høyre og Frp vil «utrede og innføre strengere krav til effektivitet og kontroll med norske bistandsmidler».

– Når jeg nå har lest Norad-rapporten vil jeg si at vi traff godt med formuleringen i regjeringserklæringen, sier Sandberg til Vårt Land.

Kutter kraftig. – Hvordan vil det merkes at Frp sitter i regjering og endelig får forme norsk bistandspolitikk?

Per Sandberg svarer han ikke kan gå inn i detaljer i budsjettet som kommer. Men han drar likevel fram flere områder som skal endres:

– 116 land får nå norsk bistand. Det er alt for mange. Flere av disse landene trenger ikke økonomisk hjelp fra Norge.

– Hvor mange land ender regjeringen opp med?

– La meg svare slik. Dersom vi ender opp med 60-70 land betyr ikke det at vi kutter bistanden til 30-40 land over natta. I flere land kan vi enkelt trekke oss ut, i andre må vi koordinere uttrekket med andre land som er inne med bistand. Vi kan ikke bare dra teppet bort under folk, forklarer Sandberg.

Skroter bistandsprosenten. Frps talsmann i utviklingssaker er tydelig på regjeringen skal vekk fra et av de «hellige» målene i norsk bistandpolitikk:

– Vi må slutte å snakke om bistandsprosenten. Vi skal være opptatt av å bruke bistandspengene rett, ikke om vi bruker én prosent av brutto nasjonalinntekt, sier Sandberg, og legger til:

– Hjelp til de som trenger hjelp skal stå i fokus, ikke en prosentsats.

Mer til frivillige. Frp-nestlederen er videre opptatt av at Norge nå skal kutte tydelig ned på land-til-land-bistanden.

– Denne typen bistand må reduseres fordi flere tradisjonelle mottakerland strever med mangel på godt styresett og varierende grader av korrupsjon. Vi ser også at årelang land-til-land-bistand ikke har ført til den ønskede utviklingen.

– Hva kommer i stedet?

– Regjeringen skal gi mer til sivilsamfunnet. Vi vil vri støtten over til folk-til-folk-bistand, noe som vil bety at frivillige organisasjoner skal få mer støtte.

Tøffere målinger. Etter å ha lest Norad-rapporten varsler Sandberg et strengere kontroll- og målingsregime. Solberg-regjeringen vil følge opp funnene i evalueringsrapporten for å sikre at bistandsmilliardene blir brukt rett.

– Vi skal måle resultatene for å styre pengebruken bedre. Samtidig skal vi vokte oss mot å bygge opp et kontrollregime som sluker store ressurser. Bistandsmilliardene skal brukes ute, ikke på byråkrati hjemme.

Sandberg lover likevel at kontroller og målinger vil få konsekvenser.

– Blir det avdekket manglende eller negative effekter, vil det få konsekvenser for de organisasjonene som drifter prosjektene, sier Frps nestleder.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter