Nyheter

‘Vi andre har vært svake, men han var sterk’

Prest Karsten Isachsen er lykkelig for det Børre Knudsen gjorde. Les flere kommentarer om den profilerte abortmotstanderen.

Av Caroline Teinum GIlje, Olav Solvang og Andreas H. Lindvåg

Andreas Aarflot, biskop emeritus:

«Jeg hadde respekt for Børre Knudsens sterke evangeliske engasjement. Jeg forstod også på de som hadde hørt ham som predikant, noe jeg ikke selv har gjort, at han var en benådet forkynner, med et budskap som rørte ved menneskehjertene.

Når det gjaldt hans engasjement for abortsaken, var den helt tydelig dypt personlig motivert. Men jeg er redd for at han med sine drastiske virkemidler avsporet abortdebatten i kirken. Det er ikke alltid slike outrerte standpunkter har de langsiktige virkningene som det representanter tror. Det er derfor beklagelig at et så sterkt og helhjertet engasjement som det Børre Knudsen hadde, var med på å sette kirkens eget offisielle og entydige svar på abortdebatten i offentlighetens skygge.»

SE OGSÅ: Børre Knudsen: Hans liv i bilder

Per Kørner, pensjonert prest som var med på flere av abortaksjonene til Børre Knudsen:

«Det var Børre Knudsen som viste oss veien når det gjaldt hvor viktig abortkampen var, og fremdeles er, er for menneskeverdet helt fra unnfangelsen av. Han viste mot, og tente gløden for å stå i den kampen. Også hos meg som fikk være med på flere av aksjonene hans. Jeg har aldri angret på dét, og ville gjort det samme i dag. Dette var Børre Knudsens kall, men Guds sak.»

LES MER: Børre Knudsen er død

Eli Aaby, sykepleier, aktiv i Kvinnefronten, en av Børre Knudsens motdebattanter:

Jeg mener Børre Knudsen har gjort mye skade. Han har bidratt til at abort fortsatt er svært skambelagt.

– Som sykepleier ved Aker sykehus opplevde jeg en av aksjonene til tilhengerne hans. De brøytet seg vei inn dit abortpasientene var og måtte fjernes av politiet. Det var ganske ekstremt. Jeg følte meg krenket, provosert, sint og veldig maktesløs.

–Han ønsket å påføre kvinner som tok abort en veldig skam- og skyldfølelse. For å gjøre det brukte han ekstreme virkemidler som blodig dokker, filmer fra abortklinikker i USA og andre fattige land - en virkelighet langt unna den norske. Knudsens politikk ville bare ført til flere illegale aborter og dødsfall, slik som i Irland. Børre Knudsen jobbet aktivt mot verdens beste abortlov.

LES MER: «Norsk kristenliv hadde vært atskillig fattigere uten Børre Knudsen»

Helga Haugland Byfuglien. 64 år. Preses i Bispemøtet i Den norske kirke:

– Det første jeg tenkte på da jeg så at Børre Knudsen vare død, var at han var en sterk personlighet, og en hengiven prest. Han hadde en utstråling og en forkynnelse som berørte folk. Han skrev også flere fine salmer. Likevel er det nok kampen for det nyfødte liv, og mot abortloven, han først og fremst vil bli husket for.

– I abortkampen benyttet han virkemidler som mange, spesielt kvinner, opplevde krenkende, og som også kostet Børre Knudsen selv dyrt. For noen var nok metodene hans en vekker, mens de for andre, også flere av de som delte abortsynet hans, var problematiske. Så vanskelige at det ga ringvirkninger som har vart lenge.

– I det siste har vi blitt kjent med at kampen hans også har hatt sin pris for hans nærmeste. Jeg har skjønt at Børre Knudsen i senere år har reflektert rundt dét; at hans ønske om å følge kallet sitt også satte slike merker.

– Børre Knutsen vil bli stående som symbolet på en kompromissløs kamp for det ufødte liv og dets verdi.

LES OGSÅ: Forfatter: Børre tapte abortsaken, men gjorde stor forskjell i mange menneskers liv

Karsten Isachsen, prest og forfatter:

«Jeg har grått helt siden jeg fikk høre at Børre Knudsen var død. Han kjempet en kamp temmelig alene. Alle vi andre har vært svake, men han var sterk. Jeg stod så mye ved hans side jeg kunne, men på min måte. I dag er jeg lykkelig for det han gjorde, og det var verdt kampen. Om 100 år er det han som vil bli husket, mens vi andre kirkefolk er glemt.»

LES OGSÅ: Børre Knudsens datter: Det er mamma som fortjener en hederspris

Fridtjof Kjæreng til VG. Regisserte dokumentaren om Børre Knudsen, «En prest og en plage»:

«Jeg var jo selv ladet med fordommer da vi startet med prosjektet, men jeg lærte ham å kjenne som et ydmykt menneske - og jeg lærte at man må se to ganger på et menneske før man dømmer. Han hadde noe som er større enn ham selv, og det var Vår herre, og for meg var dette utfordrende og lærerikt å sette seg inn i.»

LES OGSÅ: Børre Knudsens datter mener både farens støttespillere og motstandere plaget familien

Asle Dingstad, sokneprest i en nordisk-katolsk kirke. Pensjonert forlagssjef:

«(...)Jeg tror ikke han søkte den kampen han ble kjent for, men opplevde den som et kall, noe som ble lagt på ham. Han stod også i fare for å bli sett på som fanebærer for ting han syntes var vanskelig. Med all respekt for oss andre som stod sammen med ham i abortkampen, så nådde vi ham ikke til knærne.»

LES OGSÅ: Han tok over jobben som prest i Balsfjord

Finn Jarle Sæle til VG. Redaktør i Norge IDAG.:

Han vil bli husket som en nordmann som var hel ved. Enten man hadde det ene eller andre standpunktet som han førte mot det han kalte fosterdrap.

LES OGSÅ: Den ubøyelige presten

LES OGSÅ: 'Alle vi andre har vært svake, men han var sterk'

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter