Nyheter

Ungdom leder an i antirus-trend

Nordmenn ruser seg mindre enn før. Og det er de unge som går foran. Rusforsker tror trenden er en protest mot voksenkulturen.

– Jeg tror mye av flatfylla er borte,­ sier Anne Lise Johansen (67) til samtykkende nikk ­fra venninnen Grete Tofteberg (60).

Vårt Land treffer venninneparet på Grand Kafé ved Karl Johan. Duoen får klar støtte i statistikken. En fersk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) viser nemlig at rusen er på vikende front innen en rekke områder:

Nordmenn drikker mindre enn før

Færre dør av alkohol

Unge drikker mindre

Færre unge røyker hasj

Hasjbruken halvert. I 1999 hadde 12 prosent av landets 15 og 16 åringer prøvd hasj minst én gang. Det er mer enn dobbelt så mye som i 2011, da 5 prosent svarte ja på samme spørsmål. Sosiologiprofessor Willy Pedersen ved Universitetet i ­Oslo (UiO) er blant landets fremste eksperter innen rusforskning. Han tror nedgangen blant annet skyldes at ungdom er sosiale på andre måter enn tidligere.

– Tidligere var det vanlig for ungdom å henge sammen i gjenger, eller på gatehjørner. Mange av de samme ungdommene som tidligere ville gjort dette, er nå aktive på sosiale medier istedenfor sier Pedersen.

Han tror også at hasj har mistet mye av sin appell som et opposisjonelt og opprørsk rusmiddel.

– Ungdom assosierer ikke hasj med opprør lenger. Det er noe mange oppfatter som voksensamfunnets rusmiddel, sier professoren.

Ungdommen leder an. I 2008 drakk gjennomsnittsnordmannen 6,8 liter ren sprit, etter flere års oppgang. Siden den gang er utviklingen snudd, og i fjor var gjennomsnittsmengden nede på 6,2 liter. Ifølge Pedersen er det ungdommen som har ledet an i nedgangen.

– På et tidspunkt har ungdom etablert andre alkoholvaner enn voksensamfunnet. De begynte å redusere forbruket lenge før befolkningen forøvrig, sier Pedersen.

Det siste årene har det pågått en debatt om dagens generasjon unge er blitt mer lydige enn foregående generasjoner. I spissen for dette synet står sosiolog Gunnar Aakvaag ved UiO. Han omtaler dagens unge som «generasjon lydig». Willy Pedersen er imidlertid usikker på om det reduserte rusforbruket blant unge bør forklares ut i fra dette synet.

– Det å ikke ruse seg, kan også være en form for protest. Det kan være de unge som nekter å være med på foreldrenes vinkultur. Ungdom liker for eksempel ikke å drikke med foreldrene sine, sier Pedersen.

Flere pol, mindre alkohol. Samtidig som nordmenn drikker mindre, er det blitt stadig lettere å få tak i alkohol. For ti år siden hadde Vinmonopolet 195 utsalgssteder i Norge, i dag finnes det 291.

– Tilgjengeligheten på alkohol har økt mye, og den norske alkoholpolitikken er blitt kraftig liberalisert, sier rapportforfatter og forskningsleder ved ­Sirus, Astrid Skretting.

Hun er usikker på hvorfor ­alkoholforbruket har gått ned siden 2008.

– Det er tusenkronersspørsmålet. Samtidig er det en usikkerhetsfaktor i tallene. En ikke uvesentlig del av det vi drikker blir ikke registrert, sier Skretting.

Færre dødsfall. Samtidig som forbruket er dalende, er det også færre som dør av alkohol. I perioden 2004 til 2012 var antallet redusert med over 100 personer, fra 441 til 331 personer. Forskningsleder Skretting tror et mer kontinental drikkemønster kan være en del av forklaringen.

– Den nordiske fyllekulturen er blitt noe utvannet, ved at vi drikker oftere, men mindre per gang. Dermed går beruselsen ned.

– Og dermed skadevirkningene?

– Det kan være en sammenheng, ja. Men det er viktig å understreke at det er store mørketall her, sier Skretting.

Trenden er den samme for narkotikadødsfall. I 2004 døde 303 nordmenn som følge av narkotikabruk. I 2012 var tallet ned på 246. Skretting mener den kraftige opptrappingen av såkalt substitusjonsbehandling, gjennom legemidler som subutex og metadon, er den viktigste årsaken til nedgangen.

– Men det er fortsatt altfor mange som dør av narkotika i Norge, sier Skretting.

Lite alkohol i Norge. Nordmenn drikker mindre enn innbyggerne i andre sammenlignbare land. I 2010 drakk gjennomsnittsfranskmannen 11,7 liter ren alkohol, tyskerne drakk 11 og danskene 10,4. Svenskene ligger nærmest Norge, med et forbruk på 7,3 liter, mens Norge ligger på bunn med 6,6 liter.

Skal vi tro venninnene på Grand Kafé, er ikke de blant dem som trekker opp snittet.

– Vi er veldig moderate, sier Johansen, før hun tilføyer:

– Men det hender vi slår oss løs med champagne når det er noe som skal feires.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter