Nyheter

Barn som opp­­holder seg ulovlig i Norge skal få helse­hjelp

Helseminister Bent Høie (H) gir landets ­sykehusdirektører tydelig beskjed: Barn med ulovlig opphold skal hjelpes.

– Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingene. Her har vi forpliktelser etter FNs barnekonvensjon, slår Høie fast i et svarbrev til SV-leder Audun Lysbakken.

Partilederen i SV ble rystet av historien Vårt Land fortalte sist uke.

LES OGSÅ: Adam (9) dør om han må ut av Norge

Ni år gamle Adam Dzortov har bodd i Norge nesten ­like lenge som i hjemlandet Russland. Sammen med familien har han søkt asyl i Norge, men fått endelig avslag. Familien gikk til sak mot staten og tapte i tingretten. Ankesaken skal opp i lagmannsretten til høsten. Ventetiden går kraftig utover Adam Dzortovs helse, for gutten plages av økende ryggskjevhet, og ryggsøylens press på lungene gjør det vanskelig å puste. Blir han ikke operert kan han havne i respirator. Faren for å dø er reell. Men Oslo universitetssykehus sa de ikke kunne operere gutten da han og familien har ulovlig opphold i Norge. Dagen etter at Vårt Land omtalte saken kom sykehuset fram til at de kunne operere gutten likevel.

LES MER: Hvis jussen kan trumfe­ medisinen, er det sjokkerende

Hjelp skal ytes. SV-Lysbakken er opptatt av at alle barn i Norge, uavhengig av foreldrenes oppholdstillatelse, får nødvendig helsehjelp.

Nå rykker Høie ut og gir tydelig beskjed til alle sykehusledere som møter barn som er i samme situasjon som Adam Dzortov; har ikke lovlig opphold, men er alvorlige syke:

– Alle personer under 18 år har i tillegg rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Unntak gjelder hvis hensynet til barnet tilsier at hjelpen ikke skal ytes.

LES MER: Lille Adams skjeve rygg

Helseministeren forklarer at alle barn uten fast opphold i landet, herunder barn uten lovlig opphold, har tilnærmet full rett til helsehjelp, uavhengig av oppholdsgrunnlag eller oppholdets lengde. Unntaket er rett til fastlege.

– Regjeringen er opptatt av at alle barn som oppholder seg i Norge, som hovedregel skal ha rett til nødvendig hjelp både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

LES MER: Legene kunne operert Adam

Fornøyd statsråd. Høie er glad for at klinikklederen ved Oslo universitetssykehus (OUS) fant ut at sykehuset hadde tolket ­regelverket for strengt, og at de har beklaget den belastningen familien ble påført. Helse­ministeren er også fornøyd med at sykehuset nå sørger for at alle som vurderer behandling er kjent med reglene, «slik at vi unngår slike situasjoner i framtiden».

LES MER: Russland-kjenner overbevist om at Adam (9) vil dø hvis han sendes tilbake

OUS har nå plassert Adam Dzortov i behandlings-
køen sammen med andre pasienter med lignende dia­gnose.


­Familien kan fortsatt risikere å bli sendt ut av Norge, men det viktigste for familien er at sønnen får den livsnødvendige behandlingen han trenger, sier advokat Olga Halvorsen.

LES MER: Sykehuset snur – Adam får operasjon

LES MER: Adam reddet av oppmerksomhet

LES MER: Legene føler seg overkjørt av UNE

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter