Nyheter

Kamporganisasjon for kirkevigsel dannet

Sturla Stålsett skal lede mobiliseringen foran neste kirkevalg.

Organisasjonen Åpen folkekirke ble stiftet onsdag. Målsettingen er å få på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par innenfor rammen av Den norske kirke.

Symbolsak. Initiativtakerne mener at dette er en symbolsak i arbeidet for en åpen folkekirke og for menneskers forhold til kirke.

Sturla Stålsett, den nyansatte professoren ved Menighetsfakultetet, er styreleder. Blant de andre styremedlemmene er Kristin Gunleiksrud Raaum, nestleder i Kirkerådet og generalsekretær i Kirkeakademiene, skuespilleren Geir Kvarme og Marianne H. Brekken, bispedømmerådsmedlem i Møre og Den norske kirkes medlem i Kirkenes Verdensråds sentralkomité.

DISKUTÉR SAKEN PÅ VERDIDEBATT: Mobilisering for åpen folkekirke

Vil feire livet. I en pressemelding sier Stålsett at «kirken må først av alt feire livet og kjærligheten»:

– Det er jo det troen handler om. Vår visjon er en kirke der mennesker kan komme med hele sitt liv, en kirke uten terskel. En kirke der alle er bra nok. Vi inviterer nå flest mulig med oss for å tydeliggjøre dette fram mot Kirkevalget 2015. Vi skal både rekruttere kandidater til valg, og mobilisere medlemmer av Den norske kirke til å bruke sin stemme. Vi har ulike utgangspunkt, men en felles visjon om at kirken skal være for alle som ønsker å være med. Da må kirken være tydelig i kampen mot ekskludering av alle typer, enten det dreier seg om diskriminering eller fattigdom hjemme og ute.

Aktiv og synlig. Organisasjonen Åpen folkekirke «vil fremme en selvstendig folkekirke som er aktiv og synlig i det offentlige rom, og i lokalsamfunn i hele landet. En kirke som tar aktivt stilling til de store, etiske spørsmålene i vår tid. En kirke som har respekt og gir rom for ulike teologisk syn, har ordninger som gir mulighet for ulik praksis og en tilsettingspolitikk som gir rom for mangfold».

I styret sitter en rekke prester og kirkeansatte. I tillegg til de fire nevnte er Kristine Sandmæl, Gunnar Winther og Elisabeth Fongen styremedlemmer. Sevat Lappegard og Anne Berit Evang er varamedlemmer.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter