Nyheter

Kirkens nødhjelp: Regjeringen løper fra løftet sitt

20.000 underskrifter skal overtale regjeringen til å la Oljefondet investere mer i fattige land. Men KrF tror saken kan være tapt.

– Regjeringen løp fra løftet sitt ved første mulighet, sier Wenche Fone, leder i Kirkens Nødhjelps utviklingspolitiske avdeling.

I Sundvollen-erklæringen lovte regjeringen å investere mer av Oljefondet i bærekraftige bedrifter i fattige land. Men da stortingsmeldingen om Oljefondet kom før påske var tonen en annen, skal vi tro bistandsorganisasjonen.

Mandag formiddag troppet derfor Kirkens Nødhjelp og Changemaker opp på Egertorget for å levere 20.000 underskrifter til finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF), Marianne Marthinsen (AP) og Siri Meling (H). Beskjeden til stortingspolitikerne som skal behandle meldingen er klar: Invester mer av Oljefondet i fattige land.

LES OGSÅ: Sp: Gi Etikkrådet myndighet til å selge

Bra for alle. – Vi står overfor en global jobbkrise. 600 millioner mennesker trenger en skikkelig jobb. Og jobbkrisen er verst for de unge: 60 prosent av alle arbeidsløse afrikanere er ungdom, sier Hanne Sofie Lindahl, påtroppende leder i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.

Kirkens Nødhjelp mener det er god butikk å investere i fattige land. I fjor kom de med rapporten «Investing for the future», utarbeidet av økonomen Sony Kapoor, som konkluderte med nettopp dette. Veksten er størst i utviklingslandene. Å investere der er bra for oss og bra for dem.

– Dette vil være en investering i fremtiden som også Norge kan tjene på, i tillegg til at det vil være i tråd med hva nordmenn ønsker. En fersk opinionsundersøkelse fra Kirkens Nødhjelp viser at et klart flertall synes det er viktig at Oljefondet skaper gode jobber i utviklingsland, sier Wenche Fone.

LES OGSÅ: Oljefondet tjener mindre

Endre praksis. I Sundvollen-erklæringen så regjeringen for seg et investeringsprogram for bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land. Dette skulle ligge under Oljefondet. Nå ønsker de blå heller å øke bevilgningen til Norfund - statens investeringsfond for utviklingsland.

– Ikke et vondt ord om Norfund, men de er bistandsfinansiert. Vi har vært opptatt av å få Oljefondet til å se mulighetene også i fattige land. For oss handler det om å endre Oljefondets investeringspraksis. Det trenger flere bein å stå på, sier Fone.

LES OGSÅ: 'Oljefondet kaster bort flaksen Norge har'

Skuffet KrF. Leder i finanskomiteen, Hans Olav Syversen, er også skuffet over kursendringen til regjeringen, men tror det kan bli vanskelig å få flertall for dette i Stortinget.

– Vi fikk med oss Venstre og regjeringspartiene og på dette i fjor, da de satt i opposisjon. Da stemte de rødgrønne ned forslaget. I Sundvollen-erklæringen var de enige om å prøve igjen. Nå, når stortingsmeldingen om forvaltningen av Oljefondet kom, har pipa fått en annen lyd. De fører visst streng kustus i Finansdepartementet, sier Syversen.

Han deler Kirkens Nødhjelps og Changemakers visjon for Oljefondet. Å nøye seg med å øke bevilgningen til Nordfund, er et tilbakeslag mener han.

– Vi er veldig opptatt av å kombinere gode investeringer som skal gi avkastning – som jo er målet for fondet – med tilstedeværelse i de fattige landene. Dette krevet et mer aktivt eierskap enn normalt for Oljefondet, men et slikt investeringsmandat er veien å gå.

– Norfund mer praktisk. Nestleder i Finanskomiteen, Svein Flåtten (H), var også invitert til Egertorget, men rakk ikke innom.

– Vi ønsker å legge dette inn under Norfund for å gjøre det enda mer næringsrettet. De har større erfaring med å følge opp selskaper og infrastrukturprosjekter i utviklingsland.

– Kirkens Nødhjelp ønsker å gi Oljefondet et tydeligere mandat til å investere i utviklingsland. De mener Oljefondet må få øynene opp for at investeringer i fattige land er god butikk. Er du uenig?

– Jeg tror ikke at en slik endring i Oljefondets mandat er avgjørende for å styrke arbeidet med å investere i fattige land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter