Nyheter

2.647 ut av kirken på 20 dager

Utmeldingstallene åttedoblet etter Kirkemøtets nei til vigsel av homofile.

Rapportering til Kirkerådet viser at 2.647 personer har meldt seg ut av Den norske kirke i tiden etter at Kirkemøtet ble avsluttet tirsdag før påske.

Det siste tiåret har Den norske kirke mottatt om lag 500 utmeldinger i måneden. I april måned er utmeldingstallet nesten åtte ganger så høyt. Tallene som Kirkerådet nå presenterer omfatter perioden fra 8. til 28. april. Påskedagene utgjorde en stor del av denne perioden.

TRYGVE W. JORDHEIM KOMMENTERER: Medlemsraset som ikke kom

Lavt i fjor. De registrerte utmeldingstallene var høyest 23. april – like etter påskedagene. Da var det 421 som meldte seg ut av Den norske kirke.

I hele 2013 meldte 5.464 personer seg ut av den lutherske folkekirken. Det var det laveste utmeldingstallet på flere år.

Farvel. Etter Kirkemøtets avstemninger om likekjønnet vigsel og forbønn for homofile ekteskap, ga mange beskjed om at de ville si farvel til folkekirken. Men det har vært usikkerhet om hvor mange som ville gjøre alvor av det de varslet gjennom sosiale og tradisjonelle medier.

Tallene som Kirkerådet nå presenterer, viser at mange gjorde mer enn å twitre om utmelding.

Opphetet debatt. Til vanlig har Den norske kirkes nettsider mellom 6.000 og 7.000 sidevisninger i løpet av en dag. Men under den opphetede homodebatten tirsdag før påske, spratt tallet opp i 30.983. Nesten en tredel av trafikken, hele 10.293, var på utmeldingssidene.

De som melder seg ut av Den norske kirke må sende inn skjemaet til den menigheten de står oppført som medlem i. Den totale statistikken over utmeldinger presenteres vanligvis kun én gang i året.

I fjor meldte 1.063 personer seg inn i Den norske kirke.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter