Nyheter

Unge skeptiske til å bli med i kirken

Under halvparten av unge mellom 18 og 29 år ville takket ja dersom de ble invitert med i kirken, ifølge en spørreundersøkelse.

I undersøkelsen som er gjennomført av InFact for avisa Dagen, ble folk stilt følgende spørsmål: «Hvis noen inviterte deg med i kirken, ville du da takket ja og blitt med?». Alle de spurte er medlemmer i Den norske kirke.

43 prosent av dem mellom 18 og 29 år svarte at de ville takket ja til invitasjonen, mens 35 prosent ville sagt nei. Resten oppgir at de er usikre.

Kirken har en utfordring, innrømmer preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien

– Kontakten med ungdom er en utfordring for oss, samtidig som vi har ganske stor oppslutning rundt kirkens konfirmasjon. Det gjør at vi har stor kontaktflate. Kirkens oppgave er å være relevant for alle mennesker uansett livsfase, men vi erkjenner at kirkens ungdomsarbeid har mindre oppslutning nå enn for 20 år siden, sier Byfuglien.

Undersøkelsen viser samtidig at jo eldre folk blir, jo større er sjansen for at de ville blitt med i kirken. Rundt sju av ti over 65 år sier at de ville akseptert invitasjonen.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter