Nyheter

Erna ba ikke om Guds hjelp

Nesten hele den blåblå regjeringen ber Gud hjelpe dem i arbeidet. De eneste som klarer seg uten er ministrene på statsministerens kontor.

Skal man tro edsavleggelsene til den nye regjeringen fester de tillit til Guds hjelp når de nå har inntatt regjeringskontorene. I Grunnloven er det bestemt at alle statsråder og statssekretærer må sverge troskap og lydighet mot konstitusjonen og Kongen. Men hver enkelt kan velge å ta Gud med eller ikke.

– Ikke trostest. I eden hvor Gud er involvert heter det at vedkommende «lover og sverger, å vise Konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap, så sant hjelpe meg Gud den Allmektige og Allvitende». I Solberg- regjeringen har 16 av 18 ministre bedt Gud om å hjelpe dem i arbeidet.

Vårt Land tok med seg edene, både med og uten Gud, til Stortinget for å spørre nye og gamle statsråder om valget.

– Hvorfor ber du om Guds hjelp?

– Jeg er med i statskirken, er døpt der, har giftet meg der og har valgt å bli der. Derfor føltes det naturlig, sier den nye kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Tror du det hjelper?

– Ehh. Det er ikke ment som en teologisk trostest, men det er ment som en ed. Det man sverger på er ikke en bestemt teologisk retning, sier Isaksen.

Erna forklarer. Vårt Land har gått igjennom alle edsavleggelsene siden 2005, utenom én som ikke er registrert, og sammenlignet Solberg-regjeringen og Stoltenberg-regjeringen. Jens Stoltenberg selv ba ikke Gud om hjelp, det gjorde heller ikke flertallet av hans statsråder. Av 39 ministre, signerte 17 av dem på en ed hvor Guds hjelp stod sentralt.

Statsminister Erna Solberg (H) har to mulige forklaringer.

– Hos oss er kanskje flere medlemmer av statskirken. Det kan også henge litt sammen med partifarge, sier Solberg og fortsetter:

– Men dette gikk litt fort før vi skulle inn på Slottet, så hvor mange som reflekterte over dette, vet jeg ikke.

Kunne valgt Gud. I Solbergs regjering er det bare henne og statsråd ved statsministrenes kontor, Vidar Helgesen (H), som har undertegnet en ed uten Gud. Begge signerte da de ble en del av regjeringsapparatet for første gang.

– I din regjering er det bare du og Helgesen som ikke har spurt Gud om hjelp. Kan du si hvorfor?

– Jeg vet ikke hvorfor. Det er tolv år siden jeg undertegnet og har ikke skrevet under ny ed siden da. Jeg vet ikke om jeg fikk valget den gangen, jeg kan ikke huske refleksjonene, sier Solberg.

– Ville du gjort det annerledes i dag?

– Jeg hadde ikke hatt noe problem med å undertegne på en erklæring hvor jeg ba om Guds hjelp. Jeg har en mistanke om at jeg bare fikk den og undertegnet den, fortsetter hun.

Hva med muslimene? Solberg er ikke den eneste som ikke husker. Edsavleggelsen er tydeligvis ikke det som har gjort mest inntrykk. Også tidligere arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) kan ikke erindre at hun fikk to valgmuligheter. Selv undertegnet hun den uten Gud.

– Hadde du noen refleksjoner før du valgte hva du skulle skrive under på?

– Jeg var ikke medlem av statskirken, så jeg fikk aldri spørsmålet, sier Huitfeldt som nå er tilbake på Stortinget etter årene i regjering.

Plutselig dukker også tidligere kulturminister Hadia Tajik (Ap) opp i stortingskorridoren, og Huitfeldt snur seg mot henne og spør:

– Hadia, ble du spurt om ed til Gud da du ble statsråd?

– Nei, jeg kan ikke huske det. Jeg tror jeg aldri ble spurt, sier Tajik som også er muslim.

– Burde det vært et annet alternativ for muslimer?

– Muslimer har ikke noen problem med å skrive under på det. Den gudsbeskrivelsen man gir der, er helt i tråd med den muslimske gudsbeskrivelsen, konkludere Tajik raskt etter å ha fått lest opp edens ordlyd både med og uten Gud.

– Selv om dette kanskje er kristendommens Gud?

– Jeg har aldri fått tilbudet og hadde jeg fått det, ville jeg ikke hatt noen problem med å underskrive dette, sier Tajik.

Kirkeminister valgte Gud. Men hjelper det å be til Gud? I gangene på Stortinget møter Vårt Land også på tidligere kirkeminister Rigmor Aasrud(Ap). Som seg hør og bør har hun valgt eden med Gud.

– Du valgte å be Gud om hjelp. Har du noen tanker om hvorfor?

– Nei. Det husker jeg ikke.

– Tror du det har hjulpet deg?

– Det skal man ikke se bort i fra. Man får stole på alle gode krefter i slike verv som vi har, sier Aasrud.

Lysbakken er tvilende. SV-leder Audun Lysbakken er derimot tvilende til hjelp ovenfra. Han sier selv at han ikke er troende og valgte derfor en ed uten Gud.

– Hos de blåblå har en større andel bedt om Guds hjelp enn hos dere rødgrønne. Tror du de blå trenger mer hjelp enn dere?

– De er jo i mindretall, så det kan komme godt med. Men de må nok først og fremst stole på Stortinget, sier en lattermild Lysbakken.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter