Nyheter

‘Mister troen på vei til arbeidslivet’

I overgangen til student kan kristentro og fellesskap glippe for mange unge, mener initiativtaker til kristen studentvelkomst.

Ved inngangen til nytt studieår velter nå studenter fra hele landet inn i de store byene. I alt har rundt 117.200 personer søkt seg til studier fra høsten, ifølge tall Samordna opptak la frem mandag morgen. Det er en økning på 1,2 prosent og nok en søkerrekord.

Mange unge, kristne studenter mister både nettverk og menighetstilhørighet på veien til skolebenken i de større byene. Det ønsket studentene Christoffer Nyborg og Jon Gustavsen å gjøre noe med, og i fjor arrangerte de Velkommen til Oslo.

Boble. – Vi tenkte at både menigheter og skolelag burde presenteres slik at ungdom kan bli satt i kontakt med dem, sier Christoffer Nyborg.

Velkomsten for nye studenter holdes i parken på St. Hanshaugen. Om lag 700 studenter deltok og et knippe av byens menigheter hadde stands hvor man kunne få informasjon om det kristne tilbud i byen. I år gjør de det samme 22. august.

– De som kommer uten å ha et spesielt nettverk har ofte en tøffere start. Noen vet ikke hvilken menighet de skal oppsøke, sier Nyborg som selv studerer medisin.

– Men er det ikke en fare for at dette blir en kristenboble og at man isolerer seg?

– Man trenger venner og «en familie» man harmoniserer godt med. Jeg tror ikke det vil bli en boble når man allerede er i en klasse med mange andre. Noen mister det trygge, kristne rommet, og vi trenger et sted hvor vi kan snakke åpent. Vi må fortsatt tørre å tenke at kristne fellesskap er viktig.

– Faller mange unge, kristne nye studenter utenfor det kristne fellesskap?

– Ja, vi har det problemet i Oslo. Flere pastorer jeg har snakket med sier det samme.

Vanskelig. Norges kristelige student- og skoleungdomslag har et eget opplegg for nye studenter med utgangspunkt i boka Fresh. Boka skal hjelpe unge studenter med spørsmål som: «Hvem er jeg?», «Hvem vil jeg være?» og «Hvordan overleve som kristen?».

– Grunnen til at vi har et slikt opplegg er at overgangen til å bli student kan være ganske vanskelig for mange, sier Eirik Soldal, studentarbeidet i Laget i Oslo.

Han mener overgangen til den nye tilværelsen kan være utfordrende både for dem som er sterke i troen og for dem som synes det er trøblete å stå på egne bein.

– Det kan være vanskelig å komme fra et kristent miljø og så plutselig står man midt på Blindern og kjenner ingen. Da kan det være lett å falle fra eller ikke finne seg noen kirke, sier Soldal.

– Er det mange som får troskrise når de blir studenter?

– Mange pastorer sier de er redde for å sende folk til Oslo fordi der mister folk troen. Det er veldig trist og det ønsker vi å gjøre noe med.

I Fresh-opplegget i Oslo møtes 20 studenter én gang i uka i seks uker for å diskutere de ulike temaene boka tar opp. Laget i Oslo har ingen alternativ fadderuke for kristne studenter, men i april arrangerte de Skepsisuka hvor de tok opp ulike temaer som for eksempel Guds eksistens.

– Det ble en suksess. Om lag 1.300 var innom de åtte arrangementene i Skepsisuka.

Farlig. I Trondheim har det Kristelige Studentlaget kjørt alternativ fadderuke i mange år. Fadderopplegget går over to uker og i fjor tok de også i bruk studentandaktsboka Fresh med fem ukentlige samlinger etter fadderukene.

– Mange er glade for at det finnes et rusfritt alternativ, sier Simon B. Jørgensen, leder i Trondheim Kristelige Studentlag.

– Er det mange som deltar på fadderopplegget?

– Ti personer planlegger og opptil 40 personer har deltatt.

– Hva er det vanskeligste for unge, kristne studenter som kommer til en større by?

– Å finne et kristent fellesskap man trives i. Det er ikke sunt å ikke ha et kristent fellesskap. Det kan være farlig for troen.

– Hvorfor er det farlig?

– Dersom man ikke har kristne rundt seg, og lever ensom i troen, kan troen bli svekket. Tro er fellesskap, den er personlig, men ikke privat, sier Jørgensen.

Saltbøsse. – Mange kristne mister troen i overgangen mellom skole og universitet. Boka Fresh ønsker å gjøre noe med denne overgangen slik at troen ikke bare overlever, men at troen kan blomstre, sier forfatter Krish Kandiah i et intervju med NKSS.

Han er direktør for Den Evangeliske Allianse i Storbritannia og underviser ved Regents Park College i Oxford.

– Boka tar for seg alt fra å skrive oppgaver til å skrive brev hjem, fra å skaffe seg venner til å skaffe seg en akademisk grad, fra gjeld til kjærester. Fresh gir deg en utfordrende veiledning til hvordan du kan vedlikeholde en sterk og personlig kristentro, sier Kandiah.

– Hva er grunnen til at mange opplever at troen blir trøblete i møte med studietilværelsen, Eirik Soldal?

– Alle mennesker påvirkes av miljøet rundt seg. Hjemme blir man fortalt hvem man er, hva man skal tenke og tro, og man har sin rolle. Så flytter man til et nytt sted og da spør mange seg selv om man tror på grunn av foreldre og andre, eller om troen faktisk er personlig.

– Er det en fare for at disse kristne oppleggene blir en «kristenboble» og at man isolerer seg?

– Menighetene kan noen ganger bli en «saltbøsse» som samler opp alle kristne. Lagets jobb er å riste på denne «saltbøssa» slik at studentene kommer seg ut. En av mine viktigste jobber er å hjelpe kristne ut av kristenbobla. Men man må også finne en menighet der man kan vokse og bli styrket i troen.

Skjellsettende. – Det å komme til Oslo som ny student er utfordrende på mange måter. Lettere blir det ikke å skulle orientere seg i den kristne menyen som finnes i Oslo. Det å finne seg en menighet er en utfordring, sier Tore Schwartz Olsen, studentprest ved Det teologiske menighetsfakultet.

Hans erfaring er at mange kommer fra et miljø hvor man har et nettverk, men så går det ikke så bra når man skal etablere et nytt.

– Noen blir skuffet og trekker seg tilbake. Ofte kan det også være en blanding av livsutfordringer knyttet til å flytte til et nytt sted. For mange er det skjellsettende i seg selv. Snubler man litt på den ene måten kan det lett bli en dominoeffekt.

– Har du mange samtaler med unge, frustrerte og fortvilte nye studenter?

– Noen har jeg, men jeg har inntrykk av at det finnes mange gode faddere.

– Hva er det vanskeligste for nye, kristne studenter i Oslo, Christoffer Nyborg?

– Jeg skulle ønske at flere levde det kristne livet vi er kalt til å leve. Dette er et forsøk på å gjøre dette.

– Hva vil det si å leve det kristne livet?

– Det er veldig individuelt. Men kjennetegn kan være nestekjærlighet, omsorg, gjøre det beste ut av enhver situasjon, leve hederlig, gjøre en god jobb, ikke baksnakke og gjøre det lille ekstra. Det kan se ut på hundre ulike måter, sier Nyborg.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter