Nyheter

Velger minnelund for ikke å være til bry

Stadig flere vil gravlegges i fellesgrav der det offentlige har ansvar for stell og vedlikehold.

En av årsakene er at mange eldre ikke vil være til bry for familie og pårørende.

DISKUTÈR: Bør vi velge fellesgrav for ikke å bli til bry for våre etterkommere? Si din mening

– Mange forteller meg at de ønsker å bli gravlagt i en såkalt navnet minnelund slik at neste generasjon slipper å tenke på at graven må stelles og vedlikeholdes. De mener navnet minnelund er et verdig og godt alternativ for dem, sier plan- og anleggssjef Torhild Hovdenak i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Trondheim kommune var blant de aller første som startet opp med navnet minnelund for nærmere ti år siden.

LES OGSÅ: Staten lager egen begravelse

Populært tilbud. Hovdenak tror også mye handler om at folk er mer mobile enn før.

– Det er ikke lenger en selvfølge at du bor på samme sted som barna dine. Dessuten tror jeg mange pårørende plages av dårlig samvittighet for en grav som aldri blir stelt. Det kan gjøre at navnet minnelund, der det offentlige tar ansvar, virker fristende, sier Hovdenak.

Hun merker at «navnet minnelund» er blitt ettertraktet på få år.

– Det har blitt veldig populært. Det var også noe vi antok ville skje da vi etablerte tilbudet, sier hun.

«Navnet minnelund» er en motsats til anonyme minnelunder. Disse ble innført omtrent på samme tid som kremasjonsovnene, på begynnelsen av 1900-tallet. Anonyme minnelunder har aldri slått helt an i Norge, forklarer fungerende kirkegårdskonsulent Helge Klingberg i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Derimot ser også han at navnet minnelund er populært.

– Stadig flere ønsker å gravlegges på den måten. Ofte er det de pårørende som ønsker dette, fordi de bor så langt unna avdøde. De vil at graven skal se velstelt ut selv om de ikke har mulighet til å stelle den selv, sier Klingberg.

Han sier det ikke finnes nasjonale tall på hvor mange som benytter seg av de navnede minnelundene, fordi tilbudet er såpass ferskt.

LES OGSÅ: Tilbyr livssynsnøytrale seremonirom

– Ingen hvilepute. I Trondheim følger Torhild Hovdenak og fellesrådet med på utviklingen.

– Vi har avgjort at hvis antallet som ønsker å benytte seg av navnet minnelund kommer opp i ti prosent, må vi gjøre opp status på nytt. Men foreløpig er vi langt unna et slikt tall, sier hun.

Ifølge Hovdenak er det interessant for fellesrådet å se nærmere på hva som er bakgrunnen for at de navnede minnelundene øker i popularitet.

– Det skal være et godt tilbud for de pårørende. Samtidig skal det ikke være noen hvilepute, der man skyver ansvaret for graven over på oss, sier hun.

Klingberg er enig i at navnet minnelund kan bli en måte for pårørende å betale seg til en lettvint løsning på.

– Du kan si at de betaler seg bort fra plikten, men beholder rettighetene sine, sier han.

LES OGSÅ: Prest nektet å begrave lesbisk kvinne

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter