Nyheter

‘Ledere som er «hel ved» lykkes best’

Bort fra karisma og bestemte trekk: Ledelsesforskningen peker i ny retning.

Nyere ledelsesforskning har funnet en annen form for ledelse som gjør at de ansatte følger lederen, påpeker BI-forsker Randi Kvålshaugen i en kommentar på BIs nettsider. Mens hodejegere før har lett etter visse egenskaper, som beslutningsdyktighet, karisma, kommunikasjonsevner og så videre, går ledelsesforskningen nå andre veier.

Autentisk. Den beveger seg bort fra bestemte trekk og egenskaper, og ser mer på relasjonene mellom ledere og medarbeidere. Nå er «autentisk ledelse» stikkordet, ifølge Kvålshaugen.

– Autentisk ledelse handler om at du leder ut fra den personen du er, både personlig og kompetansemessig, skriver Kvålshaug.

Hun påpeker at det vil si at lederen er tydelig på sine styrker og svakheter, at man er en person som alle medarbeiderne, og ikke en superhelt uten svakheter.

– Vi har et godt norsk begrep på dette, og det er å være «hel ved», sier Kvålshaug.

Finne egen stil. BI-forskeren tror at en fersk leder ikke nødvendigvis vet hva som er hans eller hennes autentiske leder-jeg, men at det er helt greit. Gjennom aktiv refleksjon, læring og stadig mer erfaring blir den enkeltes stil mer tydelig etter hvert.

– Autentisk ledelse handler om å finne din lederstil og være den personen du er – også i ledergjerningen. En lederjobb er krevende nok om du ikke også skal være en annen enn den du er, sier Kvålshaug, som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter