Nyheter

Ottosen: Beklagelig at ikke Torp slutter som pastor

NLM-Ottosen ut mot Jan-Aage Torp. Levi Fragell glad for Ottosens utfall.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Etter at Anders Torp, sønnen til pastor Jan-Aage Torp, har fortalt sin historie i en bok av Levi Fragell og historien er blitt publisert gjennom Aftenposten og Vårt Land, har det gått mange twittermeldinger mellom Torp, Espen Ottosen og Levi Fragell.

LES OGSÅ: Pastorsønn: Opplevde 17 demonutdrivelser på ett år

På Twitter skriver Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, at det er «beklagelig at Torp ikke slutter som pastor».

Han er svært kritisk både til Torps offentlige omtale av sønnen, Anders Torps, historie og det sønnen forteller om den «tragiske historie om livet som pastorsønn/sektmedlem.» Han skriver at det er «rystende».

Men Ottosen er også sterkt kritisk til at Jan-Aage Torp er gift på nytt. Han skriver at hans vurdering av Torp «bygger på mye, mye mer enn reportasjene om sønnen».

I en twittermelding til Torp skriver Ottosen:

«Min begrunnelse for at du burde slutte som pastor er en rekke vers i 1. Tim 3. Og det sier jeg med tungt hjerte.»

Og i en ny melding skriv Ottosen at hans generelle standpunkt nok er kjent og at han er «mer kritisk til gjengifte når det gjelder kristne ledere». Han viser til en rekke vers i 1 Tim 3 om hvilke krav som Paulus sier skal stilles til kristne ledere.

Jan-Aage Torp svarer at Ottosen «ikke sjekker før han skriver»:

«Ditt ‘hjerteråe‘ syn på skilsmisse og gjengifte er velkjent.» Og han følger opp: «Men du har visst satt deg så grundig inn i mitt liv at du har felt din dom...???»

verdidebatt.no utdyper Ottosen hva han mener med at Torp bør slutte:

«Han gir ikke et godt vitnesbyrd ved å gifte seg ganske raskt etter skilsmissen med en kvinne som er mer enn tyve år yngre enn seg selv.»

Levi Fragell skriver på verdidebatt.no: «Det måtte en misjonssambander til, Espen Ottosen. Jo,Jan-Aage Torp bør slutte som pastor.»

På nettsiden til Oslokirken blir Torp presentert som menighetens grunnlegger, og en som «fungerer som en apostolisk-profetisk røst i innland og utland.»

Gjengifte. Debatten om Espen Ottosens syn på gjengifte har gått de siste dagene etter at MF-professor Jan Olav Henriksen i en bok har skrevet at Ottosen leser Bibelen uten forstand.

Ottosen har svart at Henriksen argumenterer som en svært liberal teolog.

LES OGSÅ: Oppleves hjerterått å si nei til gjengifte

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter