Nyheter

Mobilsendere på kirketak skaper intern strid

Kirkelig fellesråd i Sandnes tillater bygging av mobilsendere på kirketårnet i Gand – mot menighetsrådets vilje.

– Menighetsrådet i Gand gikk imot montering av mobilsendere i kirketårnet da saken var oppe i mai i 2009. Årsaken var nettopp faren og frykten for stråling, sier daglig leder i Gand menighet, Agnes Christensen, til Stavanger Aftenblad.

Overraskelse. Likevel monterer selskapet Mobil Norway AS i disse dager senderne på kirketårnet, etter tillatelse fra Sandnes kirkelige fellesråd ved kirkevergen.

I Gand menighet kom mobilsenderne som en stor overraskelse. Ingen visste at det er inngått avtale med mobilselskapet på tvers menighetens ønske. I Den norske kirke er det fellesrådene, det folkevalgte organet på kommunenivå, som forvalter bygningsmasse på vegne av menighetene.

– Lite farlig stråling. Sandnes kommune praktiserer føre-var-prinsippet for oppsetting av trådløse nettverk. Dette betyr i praksis blant annet at alle skoler skal legge sine nettverk i kabler.

– Vi ønsker naturligvis ikke å ha ting på våre kirker som er farlige for omgivelsene, og etter det jeg har forstått har kirken tidligere fått forsikringer fra mobilselskapet om at dette handler om svært lite stråling, sier nytilsatt kirkeverge Andreas Eidsaa jr. til Aftenbladet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter