Nyheter

Kan få fart i biodrivstoff

Norske forskere har gjort en oppdagelse som kan føre til at produksjon av biodrivstoff blir opp til 10 ganger raskere.

Forskere ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås i Aksershus, har funnet frem til et enzym som kan gjøre det mer lønnsomt å lage biodrivstoff av råmateriale fra skogen.
– Funnene våre viser at nedbryting av cellulose kan bli en mye mer effektiv prosess, sier Vicent Eijsink til forskning.no.
Sammen med Gustav Vaaje-Kolstad har han fått publisert en artikkel om resultatet i det anerkjente viteskapsmagasinet Science. 

Ny generasjon.  Drivstoff laget av cellulose kalle andre generasjons biodrivstoff. Hittil har det vært en tidkrevende og omfattende prosess å omdanne cellulosen til drivstoff. Derfor har man i hovedsak benyttet biomasse fra matplanter, noe som har skapt etiske dilemmaer med tanke på matvaresituasjonen i verden. Den nye metoden åpner for å bruke trevirke og skogsavfall.


Fremskritt.
– Hvis de lykkes med dette, er det et viktig framskritt for produksjon av biodrivstoff. Metodene kan gi høyere utbytte og raskere produksjon av biodrivstoff med mindre enzymer, det vil det kunne bidra til en mer lønnsom produksjonkommenterer Nils Dyrset til forskning.no. Han forsker på biodrivstoff ved SINTEF i Trondheim.

Klimgasser. Å øke hogsten av norsk skog for å omgjøre den til drivstoff er ikke problemfritt. Skogen er helt  avgjørende når det gjelder fange opp karbondioksyd. Bjart Holstmark i Statistisk sentralbyrå har regnet ut at det vil ta hundre år før nye trær klarer å hente inn klimgassene som frigjøres. 
– Det er mulig at Eijsink og hans kollegers funn etter hvert vil innebære at jeg må gjøre noen små justeringer i mine beregninger. Men intet fundamentalt er endret, sett fra min synsvinkel. Men det kan likevel ligge viktige gevinster her, dersom man vil utnytte celluloseholdig avfall som råstoff til biodrivstoffproduksjon. Det kan være et bra miljøprosjekt, som nå blir enda mer miljøvennlig, understreker Holtsmark.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter