Nyheter

Tibetmisjonen skifter navn

Tibetmisjonen kan bli til Himal, SENT eller HimalPartner. Hva mener du?

Denne uken skal Tibetmisjonen samles til landsmøte i Stavanger. En av de store sakene er landsstyrets forslag om å skifte navn.

Målet er å finne et navn som kan fungere både i Norge og i Himalaya. Det har til sammen kommet inn 110 forslag til navn fra medlemmer, utsendinger og styremedlemmer.

Forslagene er gjennomgått, og forslaget fra landsstyret er: HimalPartner – Yrkesmisjon i Himalaya.

Det er flere grunner til at landsstyret i en organisasjon som er vel 70 år ønsker å endre navn. Den viktigste grunnen til at navnet foreslås endret, er av praktisk art. I Kina opplever utsendingene navnet som belastende, det samme gjelder i Nepal.

Landsstyret håper også at endringen vil signalisere for nye misjonsvenner at en traust 70-åring er villig til å fornye seg.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter