Nyheter

Sier nei til samboende prestespirer

Vi må stille samme krav til studenter som til ferdigutdannede prester, mener biskop Laila Riksaasen Dahl. DISKUTÉR: Er samboerskap greit?

Prestestudenter som er samboere, bør gifte seg før de tar fatt på praksisperioden i utdanningen, mener biskop Laila Riksaasen Dahl.

VÅRT LAND MENER:

Samboende prestevikarer

Under den fem uker lange praksisperioden til studenter ved Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet fungerer studentene som lønnet prest i en menighet.

LES OGSÅ: Prester vil ha ny samlivsdebatt

Det får Laila Riksaasen Dahl i Tunsberg bispedømme til å be om at studentene gifter seg først eller utsetter stiftspraksisen, skriver Universitas.

Studenter i stiftspraksis fungerer på like vilkår som ordinerte prester. Derfor må vi stille samme krav til disse studentene som til ferdigutdannede prester, mener biskopen.

LES OGSÅ: Biskopen: Jeg forventer at hun gifter seg

Uakseptabelt krav. Høyskolelektor Marit Bunkholt ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo er sterkt kritisk til biskopens synspunkt.

Det er uakseptabelt å stille slike krav til studenter, mener Bunkholt. Hun er oppgitt over problemene som samboende studenter møter når de skal ut i praksis.

Vi kan lage et alternativt opplegg i de tilfellene hvor konflikten tilspisser seg, men erfaringen det gir å gjøre praksis i en menighet, er uvurderlig, sier hun.

Konflikten er del av en større teologisk ordveksling om hvorvidt samboerskap kan tolereres som samlivsform. Debatten har rast innad i Den norske kirke siden januar i år, da biskopen i Sør-Hålogaland ordinerte kirkens første samboende prest. Ordinasjonen ble gjort på tross av Bispemøtets anbefaling.

LES OGSÅ: Biskop lot samboer bli prest

VÅRT LAND MENER:

Illojal biskop

Kan ikke pålegge. Presteutdanningene kan ikke pålegge studentene å gifte seg eller å flytte fra sin samboer, men ifølge Universitas har det hendt at prestestudenter må finne seg en ny praksisplass dersom biskoper som ikke aksepterer samboerskap, får kjennskap til at studentene er samboere.

Enkelte prestestudenter har også giftet seg i forkant av praksisperioden for å unngå eventuelle problemer.

DISKUTÉR: Er samboerskap greit?

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter