Nyheter

Pastor innrømmer feil

Pastor Arnfinn Clementsen i Karisma senter innrømmer at menigheten har hatt profetier som har gått for langt og ber folk bruke vettet. Finnes det en karismatisk ukultur? Diskutér

– Vi har hatt profetier i denne menigheten som har vært overdrevet og har gått for langt. Vi har hatt predikanter som har utnevnt folk til en voldsom tjeneste hvor de skal tale til store skarer. Etterpå har vi måtte sette folk fri fra byrden som er pålagt dem. La deg aldri styre av profetier. Styr aldri andre med profetier, sa den mangeårige pastoren i Stavanger til menigheten på helgens nyttårsseminar.

– Bruk vett. Clementsen bad folk slutte å si at «Gud har sagt...» og heller bruke egen vett og forstand.

På forhånd hadde han bebudet at han skulle ta et oppgjør med «religion og karismatisk ukultur».

«Skrudd». Pastoren tok for seg massiv tungetale i menigheten som han mener får folk til å tro de er «skrudd», teologi som bygger på egne opplevelser og innrømte at han selv hadde gjort feil.

– Jeg har gjort feil når det gjelder bruk av åndens gaver. Jeg har lagt for mye vekt på meg selv og at «jeg har det». Tyngdepunktet har vært hos meg selv i stedet for å hjelpe andre folk.

Profilert. Karisma senter på Stokka i Stavanger har vært en av landets mest profilerte trosmenigheter. 1. Januar 2007 var de registrert med 394 medlemmer i Fylkesmannens register, en nedgang på 16 prosent fra to år tidligere. Ifølge pastor Arnfinn Clementsen oppslutningen om menigheten stabil, siden mange menighetsmedlemmer ikke blir registrert.

Dø. Målet til Arnfinn Clementsen er å gjøre medlemmene mer engasjert i venner og folk rundt dem og åpne menigheten til å ta imot nye folk og ungdommer.

– Hundrevis av menigheter vi dø hvis de ikke opplever reell vekst, sa han.

Les mer i tirsdagens papiravis

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter