Nyheter

Mannen som vekket Oslo

– En av 1900-tallets største gudsmenn, sier Billy Graham om mannen som startet den største vekkelsen Oslo har sett.

«Frank Mangs er en av 1900-tallets største Gudsmenn. Hadde han levd og bodd i USA, ville han vært en verdensevangelist», er Billy Grahams beskrivelse av finlandssvensken som skal ha ført 100.000 normenn til Jesus.

Mangsvekkelsen startet 8. oktober for 75 år siden, og varte fram til krigsårene. Men hvem var egentlig Mangs, og hvorfor klarte han å vekke 30-tallets mennesker?

Populære møter

– Mangsvekkelsen betød enormt mye for Oslo, men også utenfor hovedstaden. Og Misjonsforbundet fikk gleden av å stå midt oppe i den, forteller rektor på Ansgarskolen i Kristiansand, Bjørn Øyvind Fjeld.

Kort fortalt startet vekkelsen i Norge med et søndagsmøte i Oslo misjonskirke Betlehems møtelokaler, som den gang lå i Mariboesgate i Oslo. Etterhvert som ryktet om Mangs begynte å spre seg, ble møtene så populære at et kjempetelt med plass til 4.000 mennesker ble satt opp ved Trikkestallene på Majorstuen i Oslo. I perioder ble det avholdt møter seks dager i uken, og både kirkefremmede og folk som tilhørte andre kirkesamfunn enn Det norske misjonsforbund deltok.

Amerikansk innflytelse

Mangs var imidlertid populær også utenfor Norge. Ikke minst i hjemlandet Finland, i Sverige, der han holdt store møteserier i flere av de store byene. Men også i USA.

– I Chicago fylte han Moodykirken, og sto midt i en voldsom vekkelse også der. Mangs var sterkt preget av den amerikanske forkynneren A.B. Simpson, som var en av de mest innflytelsesrike forkynnerne ved århundreskiftet og utover, forteller Ivar Øvergaard.

Øvergaard vokste opp i Betlehem, og var siden pastor der. I dag er han pastor i Misjonskirken i Stavanger. Denne menigheten feirer i år 70-årsjubileum, og er en direkte avlegger av vekkelsen som fant sted på 30- og 40-tallet. Selv om Øvergaard er for ung til å huske Mangsvekkelsen, har han møtt Mangs flere ganger.

Dynamisk taler

– Hva var det ved Mangs som fengslet?

– Frank Mangs hadde en ufattelig evne til å være poengtert, kortfattet, dynamisk og intellektuell i sin tilnærmning. Samtidig hadde han en voldsom evne til å treffe folk midt der de var i sine daglige liv.

Øvergaard husker blant annet godt hva han tenkte da Frank Mangs deltok i programmet «Dette er ditt liv» med Anny Skaug og Harald Tusseberg.

– Da han sto sammen med dem på scenen, slo det meg at det var en åndsatomsfære ved Mangs. Han hadde en myndighet som var det vi kan kalle «low key» - selv om han var dramatisk var han ikke en som direkte spilte på følelsene dine. Han hadde en lavmælt måte å tale på, og en sjelden fortellerevne. Mangs favnet absolutt alle, og fikk ørene til unge mennesker like mye som eldre, forteller Øvergaard.

Pinsevenn-trekk

Det blir sagt at Mangs bidro til større åpenhet for karismatiske innslag i Misjonsforbundet.

– Misjonsforbundet har en stor Plymouthtradisjon, og endel av de eldre var ikke like glad for pinsetrekkene som kom inn med Frank Mangs, sier Ansgar-rektor Fjeld.

– Spesielt i Sverige var Misjonsforbundet relativt konservativt og litt stivt, og det var endel drøftelser om hvorvidt Mangs hørte hjemme i dette miljøet. Han reiste også mye blant pinsevennene i Sverige og Norge, men hele tiden var han en økumenikkens mann, forteller Øvergaard.

Han mener bestemt at Mangs hadde et karismatisk element i seg.

– Mangs hadde et veldig klart syn på at tro er et åndelig liv. Jeg husker godt at jeg satt på galleriet i Betlehem på 60-tallet, da han snudde seg mot forsamlingen og sa «har ni glemt at feire halleluja her i betlehem?». Han opplevde nok at forsamlingen var ganske stiv, sier Øvergaard.

Magesår og ensomhet

Mangs arbeidet som nevnt samtidig i fire land, Sverige, Norge, USA og Finland. Og allerede i siste halvdel av 30-tallet begynte Mangs å kjenne seg sliten. Han så lite til sin kone Karin og deres tre barn Runar, Margaretha og Christian.

I 1947 ble han sendt på sykehus med blødende magesår etter en møteserie i New York, og etterpå fulgte et langt opphold på Lovisenberg sykehus i Oslo.

Det var her Mangs begynte å skrive sin bok om livet - Sangen om Livet.

«Jag var tvungen att bli sjuk för att jag skulle få tid att leva. Det är en sak att se livet och försöka beskriva det för andra, en annan sak är att själv få tid att leva. Jag måste bli sjuk och ensam och få den där lappen på dörren för att jag åtminståne för en tid skulle få möjöighet att drunkna i livet,» skriver Mangs.

Skilsmisse

En tid senere flyttet også Mangs og fru Karin fra hverandre. Mangs følte seg mer ensom enn noen sinne. «Utåt var jag alltjämt en efterfrågad evangelist. Men inom mig var jag ensam. Ohyggligt ensam,» uttalte Mangs.

I kretsen rundt ham ble skilsmissen fortiet, og Mangs opplevde dette som at han ikke egentlig angikk noen.

Øvergaard beskriver imidlertid Frank Mangs forkynnelse blir som spesielt ærlig og livsnær.

– Mangs snakket mye om livet i den hellige ånd. Da jeg var ung og skulle ordineres til tjeneste, samlet han en gruppe blivende pastorer, og fortalte oss om hvordan hans sjelsliv hadde svingt mellom øverste topp og dypeste dal. Som unge pastorer ble vi sterkt grepet av Mangs og det han vitnet om sitt åndelige liv med gud, forteller Øvergaard.

Mediepersonen Mangs

«Frank Mangs har ikke hatt en lett vei å gå. Han kunne ha blitt bitter. I stedet har han ikke bare bevart troen, men i Guds hender blitt en profet i vår egen tid, en bærer av hellig ild, stadig fornyet gjennom stadig på ny å ha overgitt seg til Herren,» sier Margareta Malmgren om Mangs.

For samtidig som Mangs trappet ned på offentlige opptredener, følte Mangs at han kunne ha en oppgave sjelesørger. Han ble en aktiv skribent innen dette feltet, og ga ut det evangeliserende tidsskriftet «Ordet» i Finland, som skulle nå ut til kretser som hadde fjernet seg fra kirken og kristenheten. I Sverige begynte Mangs å skrive arikler i flere aviser. Blant annet hadde han i 23 år en egen spalte i Svenska Journalen der han svarte på leserspørsmål under vignetten «I förtroende». De siste årene av livet fikk Mangs oppleve en ny offentlighet i en egen TV-serie. Her talte han og svarte på titter-spørsål.

– Mangs ble en av de aller mest brukte kommentatorer innen svensk media. Han var kommentator, en som man spurte til råds, og en som svarte på enkle spørsmål som vanlige mennesker hadde, forteller Ivar Øvergaard.

Synlige resultater

I Oslo er resultatene etter Mangs fremdeles synlige. Utestedet Cosmopolite bebor idag stedet som Betlehem åpnet som menighetslokaler i 1938 i Møllergaten 26. Stedet hadde 1700 sitteplasser. Noe som var helt nødvendig, da Betlehem hadde vokst fra kraftig på svært kort tid. I dag holder Betlehem til i Geitmyrsveien i Oslo, men er i ferd med å bygge en splitter ny kirke på Abildsø i bydelen Østensjø.

Den enorme veksten har likevel også ført til store utfordringer for de menighetene som hadde fått mangedoblet sine medlemstall.

–  Når hovedtyngden av mennesker velger Gud i en bestemt alder av livet, så vandrer denne generasjonene gjennom livet med menigheten. Hvis menighetene ikke får påfyll, blir dette et problem. Og alle menighetene som opplevde vekkelsen har hatt store utfordringer med dette, da de som ikke tilhørte gruppen kunne føle seg litt fremmede, medgir Øvergaard.

Kilder: Intervjuer med Ivar Øvergaard, Bjørn Øyvind Fjeld, Norsk Kirkehistorie av Carl Fr. Wisløff, og Frank Mangs Center

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter