Tirsdag sa kulturminister Thorhild Widvey til Vårt Land at hun regnet med at en liturgi for vigsel av likekjønnede «vil gjelde for alle prestene» i Den norske kirke.