De enorme kostnadene av krig, konflikt, vold og kriminalitet er beregnet i Global Peace Index 2016. Totalt taper verden ifølge rapporten 13,6 trillioner dollar årlig på vold og konflikt, noe som tilsvarer over 13 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt.