I et innlegg på egen Facebook-side skriver Arne Viste at han takker for «at bot og inndragning på 2,9 millioner kunne betales med de penger som var satt til side til skatt og avgift».