Delegater til stede i Paris roper varsku om at flere u-land muligens ikke klarer å nå utslippsmålene sine. De mener prosessen med å utforme utslippsmålene i forkant av klimatoppmøtet har vært for dårlig i mange land.