Nyhet

Delegater til stede i Paris roper varsku om at flere u-land muligens ikke klarer å nå utslippsmålene sine. De mener prosessen med å utforme utslippsmålene i forkant av klimatoppmøtet har vært for dårlig i mange land.

Godt over hundre u-land har fått økonomisk bistand for å gjennomføre «hjemmeleksen» til Paris-møtene om å lage nasjonale klimamål. I noen av disse landene er det internasjonale konsulentselskaper som har fått oppgaven med å lage utslippsmålene, istedenfor landenes egne myndigheter.

Ble ikke spurt

Det har gjort at klimaarbeidet i mange u-land ikke har blitt godt nok lokalt forankret, sier Ingrid Aas Borge, rådgiver i Regnskogfondet.