Allerede i 1993 kom Bispemøtet med en prinsipputtalelse om kirkeasyl. Fem år senere vedtok Mellomkirkelig råd (MKR) en veiledning til menighetene om kirkeasyl, etter at kirken hadde laget rapporten Kirkeasyl: Erfaringer, dilemmaer og veien videre.