RANDABERG: Generalsekretær Øyvind Åsland kan ikke se noen inkonsekvens i dette.