Etter aktiv valgkamp på sosiale medier ble Henrik Stubkjær biskop i Folkekirken i Danmark og Martin Enstad leder i Presteforeningen. Inspirert av deres suksess har en norsk bispenominert for første gang laget en facebook-side, produsert videosnutter og annet materiale for å profilere seg i valgkampen.