For tiden er Karmøy-prost Helge S. Gaard opptatt av å forberede prekener og alle gudstjenestene han skal ha i julen. Han kjenner også litt på at folkene rundt ham nå stemmer på hvem som skal bli ny biskop i bispedømmet.