De er to av KrFs åtte stortingsrepresentanter som skal fatte den endelige beslutningen etter at KrFs landsstyre har gitt sitt råd om regjeringsdeltakelse.