LUND/MALMÖ i SVERIGE: Det var historisk sus over høytideligheten i Lund domkirke mandag, da topplederne i den lutherske kirkefamilien og i Den katolske kirke sammen innledet feiringen av 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. Grunntonen var å erstatte mange hundreår med splittelse, konflikt, og polemikk – med forståelse, dialog og vilje til ta hverandre i beste mening.